Harta site-ului
Ajutor
Serviciile de asistenţă psihopedagogică din ţară –tot mai atractive și accesibile pentru beneficiari
Serviciile de asistenţă psihopedagogică din ţară –tot mai atractive și accesibile pentru beneficiari

Realizările și problemele serviciilor de asistenţă psihopedagogică (SAP) au fost discutate vineri,5 iunie, în cadrul unei ședinţe cu participarea șefilor acestor servicii unde am participat reprezentind serviciul de asistenţă psihopedagogică-Dubăsari. Organizatorii şedinţei au prezentat un raport de monitorizare a SAP-urilor pe şase domenii importante: asigurarea cu spaţii şi dotări, asigurarea cu resurse umane, management organizaţional şi financiar, dezvoltarea de parteneriate, oferirea serviciilor de asistenţă psihopedagogică și promovarea acestora.Prezentă la eveniment, Valentina Chicu, şefa Direcţiei Învăţămînt preuniversitar, Ministerul Educaţiei, a menţionat importanţa activităţii SAP-urilor pentru asigurarea realizării dreptului la o educaţie de calitate a fiecărui copil. „Trebuie să găsim soluţii pentru a asigura transparenţa utilizării fondurilor alocate dezvoltării educaţiei incluzive. Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică trebuie să sprijine la maximum abilitarea cadrelor didactice în domeniu, inclusiv prin participarea specialiştilor săi la întrunirile metodice ale acestora, la nivel raional şi republican. ”Participanţii la întrunire au apreciat înalt calitatea exerciţiului de evaluare şi monitorizare, menţionînd că vor putea folosi datele prezentate, concluziile şi recomandările pentru impulsionarea activităţilor ulterioare. La rîndul său, viceministrul Educaţiei, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a ţinut să sublinieze importanţa promovării bunelor practici ale SAP-urilor, prin schimb de experienţă şi prin intermediul mass-media, lucru pentru care sînt necesare eforturi comune. Raportul de evaluare şi monitorizare a activităţii Serviciilor de Asistenţă Psihopedagogică a fost elaborat în perioada decembrie 2014 – februarie 2015 de către experţii organizaţiei neguvernamentale „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, în cadrul proiectului „Transformarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi promovarea educaţiei incluzive”. Proiectul a fost implementat de către Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică al Ministerului Educaţiei, cu sprijinul UNICEF Moldova. În prezent, în toate raioanele republicii, în municipiile Bălţi şi Chişinău, precum şi în UTA Găgăuzia activează Servicii de Asistenţă Psihopedagogică. Din numărul total de instituţii, 20  au deja sedii care corespund standardelor de accesibilitate externă, adică sînt accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi. În circa 85% din SAP-uri, specialiştii angajaţi au experienţă în domeniul în care activează. Din vara anului 2014, Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică a organizat module de formare pentru echipele SAP şi pentru specialiştii de profil din cadrul acestora. În acelaşi timp, doar 25 de instituţii cunosc bugetul pe care trebuie să-l administreze şi doar 6 instituţii au executat în întregime bugetul anului trecut. În perioada 2013-2014, au fost evaluaţi  2823 de preşcolari și 9382 de elevi. Pentru fiecare copil, a fost elaborat un raport cu recomandări concrete, pentru a asigura sprijinul necesar în vederea asigurării succesului şcolar. Amintesc, în raionul nostru funcţionează centre de resurse CREI, care acordă servicii de sprijin copiilor cu CES, în 10 instituţii preuniversitare şi 1 în grădinită, 13 cadre de sprijin (CDS), sunt confirmaţi de SAP- 232 copii cu CES, dintre care 124 au studiat dupa Plan educaţional Individual (PEI), iar  în perioada sesiunii 2015,  în clasa a IX-a  susţin examene 2 elevi cu CES dupa curriculumul adaptat şi 5elevi  dupa modificat, avind desemnaţi  asistenţi  individuali din g.Pîrîta, Molovata-Nouă, LT Doroţcaia şi Cocieri, iar  2 candidaţi  au solicitat condiţii speciale de examinare prin acordarea timpului suplimentar de 60 minute. 

Urmează etapa, de a fi elaborate mecanisme care ar acorda mai multă autonomie SAP-lor în gestionarea patrimoniului, (pentru serviciul nostru - dotarea în continuare a SAP-lui cu mobilier necesar, bloc sanitar, instrumente de evaluare pentru logoped, psiholog) adaptarea şi asigurarea fizică şi metodologică pentru copii cu diferite deficienţe, încurajarea schimbului de bune practici, elaborarea unei baze de date centralizate cu criterii unice şi  acces pentru CRAP şi Ministerul Educaţiei.

Lungu Tatiana, şef SAP Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciile de asistenţă psihopedagogică din ţară –tot mai atractive și accesibile pentru beneficiari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta