Harta site-ului
Ajutor
Seminar teoretico-practic a profesorilor de limbi moderne.
Seminar teoretico-practic a profesorilor de limbi moderne.

    Miercuri, 7 decembrie, în incinta Liceului Teoretic Holercani, s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic a profesorilor de limbi moderne. Seminarul a avut ca scop determinarea modalităţilor de motivare a elevilor la lecţiile de limbă străină.

     În cadrul seminarului au fost prezentate o lecţie publică la limba franceză în clasa a XII-A R, profesor Sultan Alexei şi o activitate extracurs ,,Le style vestimentaire”, organizată cu elevii din clasa a IX-a de către profesoara Grati Maria. Prin aceste demersuri pedagogice profesorii au demonstrat că   diversificarea formelor de lucru, schimbarea frecventă a modului  de organizare a clasei, utilizarea noilor tehnologii educaţionale (a suporturilor audiovizuale, a multimedia),   propunerea unor activităţi, care să creeze o relaţie autentică a elevului cu limba străină pe care o învaţă putem dezvolta curiozitatea şi interesul pentru învăţare.

      Activitatea  în atelierul  de lucru, prezentat de Berzan Galina, s-a axat pe două                                                                                                    dimensiuni: formarea cititorului activ prin alcătuirea grilelor de evaluare a textului şi rolul documentelor autentice la lecţiile de limbă modernă. Participanţii au manifestat un mare interes pentru aceste teme actuale. Ei au fost informaţi despre modalităţile de utilizare a suporturilor autentice (presa, radioul, televiziunea, internetul) şi varietatea metodele eficiente de predare-învăţare-evaluare care au ca scop motivarea elevului.

     Profesorii au abordat unele probleme legate de dificultăţile de implimentare a TICE la lecţiile de limbă straină şi anume lipsa mijloacelor tehnice din multe şcoli din raion. 

Participanţii au trasat cîteva obiective de realizat:

1. de apreciat pertinenţa suporturilor actuale

2. de studiat şi implimentat strategii didactice interactive moderne, a tehnologiilor informaţional - comunicative în educaţie 

3. de elaborat activităţi în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL)

Berzan Galina

                                                                                                      specialist coordonator - metodist

                                                                                                      în cadrul Centrului Metodic Învăţămînt

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar teoretico-practic a profesorilor de limbi moderne. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta