Harta site-ului
Ajutor
Seminar privind modificările legislative în domeniul achiziţiilor publice
Seminar privind modificările legislative în domeniul achiziţiilor publice

La data de 21 mai 2012 ore la 13.00 în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc seminarul  organizat de Agenţia Achiziţii Publice în comun cu UNDP cu privire la întroducerea şi folosirea pe scară largă în procesul de achiziţie publică a vocabularului comun al achiziţiilor (CPV). La seminar au participat dna N.Postolachi, reprezentant al Agenţiei, primarii şi contabilii-şefi din cadrul primăriilor raionului, ordonatorii de credite, reprezentanţii Consiliului raional. Scopul seminarului a fost familiarizarea participanţilor la seminar cu Regulamentul privind Vocabularul Comun al Achiziţiilor Publice, aprobat prin HG nr.837 din 11.11.2011, care prevede aplicarea Vocabularului Comun al Achiziţiilor începînd cu 11.08.2012.
Folosirea codurilor CPV a devenit obligatorie la nivel european începînd cu 16 decembrie 2003 prin intrarea în vigoare a Regulamentului CE nr.2151/2003 cînd s-a concluzionat că statele membre au nevoie de un sistem de referinţă unic sa utilizeze aceeași  descriere a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor în limbile oficiale ale comunităţii, precum şi acelaşi cod alfanumeric corespunzător care să permită astfel depăşirea barierelor lingvistice la nivel comunitar.

Scopul introducerii CPV este de a standardiza, de a crea un sistem unic de clasificare aplicabil achiziţiilor publice, cu scopul de a unifica referinţele folosite de entităţile şi autorităţile contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei.

Utilizarea unui sistem standardizat de coduri facilitează implementarea regulilor de publicitate şi accesul la informaţii prin:

·         Asigurarea unui grad ridicat de transparenţă în domeniul achiziţiilor publice;

·         Identificarea cu mai mare uşurinţă a oportunităţilor de afaceri din multitudinea de anunţuri publicate în JOUE;

·         Înlesnirea creării unui sistem electronic de achiziţii publice şi reducerea considerabilă a riscurilor relaţionate traducerii  anunţurilor de intenţie, participarea sau atribuire din moment ce CPV a fost tradus în toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene;

·        Simplificarea mecanismului de redactare a anunţurilor de intenţie, participarea sau atribuire, în special în ceea ce priveşte descrierea obiectului contractului;

·     Evitarea  divizării artificiale a obiectului contractelor de achiziţii în vederea eludării prevederilor referitoare la aplicarea procedurilor concurenţiale de atribuire a contractelor de achiziţii publice;

·         Uşurarea realizării statisticilor în domeniul achiziţiilor publice din moment ce CPV este compatibil cu toate sistemele de monitorizare a comerţului utilizate în lume.

 

Direcţia Dezvoltare Economică, Investiţii
şi relaţii Transfrontaliere.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar privind modificările legislative în domeniul achiziţiilor publice - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta