Harta site-ului
Ajutor
Seminar pentru funcţionarii publici de conducere
Seminar pentru funcţionarii publici de conducere

Astăzi, 18.06.2012  în incinta Consiliului raional Dubăsari, a avut loc seminarul organizat de Cancelaria de stat, Direcţia politica de cadre,  cu genericul ” Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public”, moderator dna. Elena Levinţa-Perciun, consultant în managementul resurselor umane, la care au participat secretarii consiliilor locale de nivelul I şi şefii direcţiilor şi secţiilor din cadrul autorităţii executive a consiliului raional.
Scopul acestui seminar a fost acordarea suportului metodologic funcţionarilor publici de conducere din cadrul autorităţilor administrației publice locale.
Cadrul legal ce ţine de evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public este Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi HG nr.201 din 11.03.2009, anexa nr.8-Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public.
Reieşind din cele relatate mai sus, conchidem că:
evaluarea este necesară pentru aprecierea funcţionarului public care lucrează bine şi motivarea acestuia;
identificarea punctelor forte şi slabe în activitate, pentru a reacţiona la timp şi corect;
elaborarea deciziilor cu privire la personal;
identificarea necesităţilor de instruire şi perfecţionare;
asigurarea comunicării dintre conducător şi funcţionar public;
Evaluarea se realizează în conformitate cu principiile obiectivităţii, cooperare şi comunicare continuă, respectarea demnităţii.

Conform cadrului legal  din 01.01.2009 toţi funcţionarii publici sînt evaluaţi anual, cu unele excepții, în perioada 15 decembrie-15 februarie, procedura de evaluare a funcţionarilor publici diferă de procedura de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant. La evaluare participă evaluatorul şi contrasemnatarul, evaluatorul este şeful direct al funcţionarului public evaluat iar contrasemnatarul este şeful evaluatorului.
S-a pus accent sporit la capitolul calificativele de evaluare, dna Perciun menţionînd că potrivit sondajului 90-95% sînt "foarte bine” şi "bine” ceea ce nu corespunde nivelului de lucru luat în ansamblu pe autoritatea executivă.
La final au avut loc dezbateri ce ţin de tematica seminarului şi participanţii au primit instrucţiuni metodologice respective.
Victoria BERZAN
Specialist principal în problemele juridice 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar pentru funcţionarii publici de conducere - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta