Harta site-ului
Ajutor
Seminar instructiv-informativ cu participarea conducătorilor şi specialiştilor din sectorul agrar, raionul Dubăsari
Seminar instructiv-informativ cu participarea conducătorilor şi specialiştilor din sectorul agrar, raionul Dubăsari

Direcţia agricultură şi cadastru, în baza solicitărilor agenţilor economici din teritoriu, reieşind din necesitatea comunicării permanente cu agenţii economici din domeniul agriculturii, inginerilor cadastrali din cadrul primăriilor, inclusiv întru realizarea politicilor statale de domeniu, instruirii şi realizării tehnologiilor avansate şi reformele în agricultură, organizează un seminar instructiv- informativ cu participarea agenţilor economici şi specialiştilor din sectorul agrar din raion şi inginerilor cadastrali din primării, în vederea instruirii profesionale şi studierii unor priorităţi din domeniul tehnologiilor moderne.

Seminarul instructiv este preconizat pe un termen de 2 zile.

Locul desfăşurării – COCT „Prietenia”, com. Coşniţa.

Data petrecerii 28/02 – 1/03. 2013.

Participanţi: 1. Agenţii economici, conducători a întreprinderilor agricole

                      2. Agronomii şi inginerii din gospodăriile agricole

                      3. Inginerii cadastrali din primării.

                      4. Contabilii şi economiştii din gospodăriile agricole

                      5. Colaboratorii DAC şi altor subdiviziuni a Consiliului raional.

 

Invitaţi:  1. Grigore Policinschi, preşedintele raionului Dubăsari

                2. Vasile Bumacov, Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare

                3. Petru Profire, şef- adjunct al OT Chişinău, Cancelaria de Stat       

                4. Ion Panfile, Director adjunct comercial SRL”WE-TRADE”           

                5. Marina Soltan, şef Inspectoratul Fiscal Dubăsari

                6. Nicolai Cibuc, vicedirector AIPA

                7. Pavel Driga, Inspecţia muncii

                8. Eugenia Ceban, şef Secţie statistică

                9. Valeriu Novacovschi, inspector „Intehagro”

               10. Alexei Gafeli, şef- adjunct Direcţie DERT

               11. Andrei Lefter, şef Direcţie FSCS Dubasari

               12. Anatol Gîra, specialist principal Direcţie FSCS

               13. Natalia Ivanov, redactor ziarul „Noutăţi Nistrene”

Moderatorul seminarului:Vasile Popescu, şef DAC.                  

                                                Agenda seminaruluiinstructiv-informativ din 28/02-1/03 2013.

I. Pentru prima zi:

900-930 -  Înregistrarea participanţilor, distribuirea rechizitelor.

930-940- Cuvînt de salut, dl Grigore Policinschi, preşedintele raionului

940- 1000- Strategia dezvoltării sectorului agrar din republică şi raion a 2012- 2020.V. Popescu, şef DAC.

1000-1100– Metodologia administrării TVA şi impozitului pe venit. Respectarea prevederilor Legii 198 din 15.03.2003 „Cu privire la arenda în agricultură”. M.Soltan, şef Inspectoratului Fiscal Dubăsari.
1100-1130 – Pauză de cafea

1130 -1230- Metodologia administrării TVA şi impozitului pe venit. Respectarea Legii 198 din  15.03.2003 „Cu privire la arenda în agricultură”.M.Soltan, şef Inspectoratului Fiscal Dubăsari.

1230- 1300Cu privire la respectarea legislaţiei şi normelor de securitate şi sănătate în muncă în  sectorul agrar. Pavel Driga, Inspector principal de muncă al UTM Chişinău

1300- 1400 – Pauză pentru prînz

1400 –1430Cerinţele normative în respectarea condiţiilor exploatării tehnicii agricole.V.Novacovschi, Inspector de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO”

143o- 1500- Analiza exploatării parcului de tractoare, combine şi tehnicii agricole din raion.  P.Porubin, specialist principal DAC.

1500- 1530- Familizarea specialiştilor agronomi cu bolile şi dăunătorii de carantină în Republica Moldova. Utilizarea eficientă a produselor de uz fitosanitar, cadrul legal, normele  tehniceAndrei Lefter, şef Direcţie SFCS Dubăsari

15 30- 1600- Valorificarea superioară a productivităţii fondului funciar în gospodăriile agricole din r. Dubăsari. Informarea specialiştilor cu ultimele performanţe la producerea  seminţelor în R.Moldova. A.Gîra,inspector în domeniul control semincer Direcţia SFCS                                     

1600- 1700Discuţii, răspunsuri la întrebări.

II. Pentru a doua zi :

900- 930– Înregistrarea participanţilor.

930 -940 – Cuvînt de salut, Raisa Spinovschi, vicepreşedintele raionului.

940 – 1020 – Evidenţa rapoartelor statistice.Respectarea legislaţiei de domeniu.E. Ceban şef Secţie statistică Dubăsari.

1020- 1100Tehnologii performante de prelucrare conservativă a solului ( NO-TILL şi MINI-TILL) Ion Panfile – Director adjunct comercial, SRL „We Trade”

1100- 1130 - Pauză de cafea.

1130 - 1200 – Informarea ascultătorilor cu posibilităţile de obţinere a proiectelor investiţionale în sectorul  agrar. A.Gafeli, şef-adjunct  Direcţie DERT.

1230-1300 – Respectarea legislaţiei funciare în sectorul agrar.S.Guvir, şef-adjunct DAC, şef Serviciu RFC.

1300- 1400Pauză pentru prînz.

1400- 1630 Vizita Ministrului Agriculturii dl. Vasile Bumacov şi a vicedirectorului AIPA dl. Nicolae Cibuc, în raionul Dubăsari.

                     Prezentarea Regulamentului de subvenţionare a producătorilor agricoli  pentru anul 2013.

 1630- 1700 - Discuţii, răspunsuri la întrebări.

 

Direcţia agricultură şi cadastru Dubasari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar instructiv-informativ cu participarea conducătorilor şi specialiştilor din sectorul agrar, raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta