Harta site-ului
Ajutor
Seminar instructiv-informativ cu inginerii cadastrali din cadrul APL de nivelul I
Seminar instructiv-informativ cu inginerii cadastrali din cadrul APL de nivelul I

Conform planului de activitate al Direcţiei agricultură şi cadastru, pe data de 15.11.2018, în incinta Consiliului raional Dubăsari, s-a petrecut seminarul instructiv-informativ, cu participarea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primăriile localităţilor raionului Dubăsari, care a fost condusă de dl S. Guvir şef Direcţie agricultură şi cadastru.
La întrunirea dată au fost discutate mai multe întrebări:
- ce priveşte corectitudinea îndeplinirii Dărilor de seamă funciare pentru anul 2018;
- privind implimentarea Legii nr.29 din 05.04.2018 privid delimitarea proprietăţii publice;
- inginerii cadastrali să pregătească dosare tehnice pentru terenurile proprietatea publică, care vor fi coordonate şi cu Direcţia agricultură şi cadastru. La prezentarea dosarelor spre coordonare este necesar de prezentat lista bunurilor imobile aprobate prin decizia Consiliului local;
- privind respectarea Legii 198 din 15.05.2003 „Cu privire la arenda în agricultură” privind încheierea contractelor de arendă, termenul de valabilitate al contractelor, conţinutul şi condiţiile de înregistrare a lor;
- privind procedura de lichidare a gospodăriilor ţărăneşti din primării;
- privind implementarea Legii nr.228 ”Cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară”, referitor la întreprinderea măsurilor de combatere a ambroziei şi plantelor de carantină;
- privind probleme, neclarităţi şi dificultăţi apărute în activitatea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primării. La finele şedinţei s-a decis:
- de organizat în luna decembrie o întrunire cu specialiştii pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din teritoriu;
- darea de seamă funciară în formă electronică să fie introdusă în programul republican împreună cu specialiştii din primării, pentru a evita neclarităţile şi divergenţele la introducerea datelor,
- la prezentarea Dărilor de seamă să fie prezentate listele gospodăriilor ţărăneşti şi persoanelor fizice;
- prezentarea dărilor de seamă la Direcţia agricultură şi cadastru se va petrece conform graficului aprobat, începând cu data de 04.12.2018 până pe 07.12.2018.
Totodată, a fost adusă la cunoştinţă informaţia că, conform Hotărârii de Guvern privind reorganizarea administraţiei publice centrale, Agenţia relaţii funciare şi cadastru este în proces de reorganizare.
Participanţii la seminar au rămas mulţumiţi de informaţia prezentată şi acordarea permanentă a asistenţei metodologice şi informaţionale prin răspunsurile sătisfăcătoare în domeniul cadastral din partea specialiştilor Direcţiei agricultură şi cadastru. 
 
Maria DICUSAR, şef-adjunct DAC  

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar instructiv-informativ cu inginerii cadastrali din cadrul APL de nivelul I - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta