Harta site-ului
Ajutor
Seminar instructiv în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii
Seminar instructiv în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii

În conformitate cu programul de activitate pe luna martie-aprilie a Direcţiei juridice şi resurse umane, a fost planificat un ciclu de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru angajaţii din secţiile, direcţiile şi subdiviziunile Consiliului raional. În conformitate cu  Legea nr 186 din 10-07-2008 şi Hotărîrea Guvernului nr.95 din 5-02-2009, durata ciclului de instruire constituie 8 ore, care a fost divizat în două etape.
Astfel pe data de 23 martie 2012, în sala de ședinţe a Consiliului raional Dubăsari s-a organizat prima etapă de instruire. Dl  A. Guriţenco - specialist principal în domeniul protecţiei muncii şi tehnica securităţii a prezentat următoarele subiecte:
1)Noţiuni generale.
2)Obligaţiile angajatorului.
3)Obligaţiile şi drepturile angajatului.                                                       
Dl  B. Berzan- specialist principal în dezvoltarea gospodăriei comunale şi drumuri, a efectuat o instruire în domeniul utilizării echipamentelor electrice, în deosebi punînd accentul pe:
4)Tehnica securităţii în electrocutare.
5)Prevenirea riscului de defectare a echipamentului electric şi protejarea factorului uman împotriva electrocutării.
Informația privind cazurile de risc la folosirea echipamentului electric a fost prezentată atît în imagini cît și sub formă de film.
Etapa a doua a ciclului de instruire va fi organizată în luna aprilie, conform programului de activitate a Direcţiei și va cuprinde următoarele subiecte:
1)Organizarea activităţilor de protecţie şi prevenire.
2)Instruirea lucrătorilor.
La finisarea și celei de-a 2 etape a cursului, angajații Autorității executive din subordinea Consiliului raional vor obține nivelul I de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă.

A.Gurițenco, specialist principal în 
protecția muncii și tehnica securității, DJRU

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar instructiv în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta