Harta site-ului
Ajutor
Seminar informativ privind elaborarea proiectului de buget 2014
Seminar informativ privind elaborarea proiectului de buget 2014

Pe data de 20 iunie 2013, Direcţia finanţe, în incinta Consiliului raional Dubăsari, a organizat şi desfăşurat seminarul informativ cu contabilii-şefi din cadrul primăriilor, contabilii-şefi ai instituţiilor preuniversitare, contabilii-şefi ai aparatului preşedintelui raionului şi Direcţiei învăţămînt precum şi contabilii din contabilităţile centralizate pe lîngă primăriile din raionul Dubăsari.
În cadrul seminarului s-au abordat următoarele teme:
•    Particularităţile elaborării de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pe anii 2015-2016.
•    Familiarizarea contabililor-şefi din raion cu modificările în legislaţie.
În principal cele mai multe dezbateri au avut loc pe seama elaborării proiectului de buget 2014.
În legătură cu necesitatea implementării Strategiei naţionale de descentralizare, aprobată prin Legea nr. 68 din 2012, propunerile de buget vor fi elaborate în două variante:
Varianta I. În condiţiile legislaţiei actuale şi a factorilor luaţi în considerare la estimarea veniturilor, cheltuielilor, transferurilor şi a surselor de finanţare a deficitului bugetelor UAT.
Varianta II. În condiţiile aplicării prevederilor proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative) Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1005 din 28 decembrie 1012 şi prezentat Parlamentului pentru examinare.
Cheltuielile bugetelor UAT (cu excepția celor efectuate din contul transferurilor cu destinație specială) vor fi în dependenţă directă de suma veniturilor obținute de fiecare UAT, și nu de valoarea estimată la nivel central sau de autoritățile APL de nivelul al doilea. Fiecare autoritate APL urmează să fie direct interesată de a colecta cît mai multe venituri pentru a putea cheltui mai mult, potrivit competențelor (nevoilor) sale specifice.
În legătură cu trecerea autorităților APL la noul sistem de finanțare și raporturi cu bugetul de stat, obiectivele de investiții capitale de interes local, începute în anii precedenți și nefinalizate în anul 2013, precum și obiectivele de investiții noi, începînd cu anul 2014 se vor finanța din contul și în limita mijloacelor aprobate în aceste scopuri în bugetele UAT.
De asemenea, cu referință la investițiile și reparațiile capitale, e de menționat că pentru autoritățile APL, suplimentar la mijloacele prevăzute în bugetele proprii pentru aceste scopuri, vor fi pasibile din contul bugetului de stat prin Fondul național de dezvoltare regională, Fondul de Investiții Sociale, fondurile ecologice (național și locale), Fondul de eficiență energetică, Fondul rutier, precum și din contul Programului transfrontalier ”Romania-Ukraina-Moldova” și fondurilor bănești atrase nemijlocit de către autoritățile APL de la donatorii atît din interiorul, cît și din exteriorul țării.
Contabilii au luat la cunoştinţa termenele de prezentare a proiectelor precum şi metoda de elaborare a acestora.
Direcţia Finanţe Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar informativ privind elaborarea proiectului de buget 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta