Harta site-ului
Ajutor
Seminar informativ cu primarii localităţilor
Seminar informativ cu primarii localităţilor

Pe data de 17 iulie 2013 în incinta Consiliului raional Dudăsari, Direcţia Finanţe în comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat şi la iniţiativa Asociaţiei primarilor din r. Dubăsari, a desfăşurat seminarul informativ privind aspectele elaborării de către APL a proiectelor de buget pentru anul 2014 şi a estimărilor pe anul 2015, la care au fost invitaţi primarii şi contabilii-şefi ai primăriilor din r. Dubăsari.
În cadrul seminarului s-au abordat următoarele teme:
Principalele modificări la Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale şi algoritmul de calcul al transferurilor cu destinaţie generală.
Particularităţile specifice planificării cheltuielilor în condiţiile legislaţiei actuale şi în condiţiile aplicării prevederilor proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale şi Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 28.12.2012.
Legalizarea activităţii ilicite. Conformarea benevolă la achitarea de către contribuabili a plăţilor la Bugetul Public Naţional.
Seminarul a fost deschis de preşedintele raionului Dubăsari, domnul Grigore Policinschi, care a explicat participanţilor situaţia creată la elaborarea proiectului de buget pentru anul 2014 în condiţiile noi ale Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale.
În principal cele mai multe dezbateri au avut loc pe seama impozitelor şi taxele de stat şi a celor locale colectate în interiorul unităţilor administrativ-teritoriale şi modul de partajare a acestora între UAT de nivelul I, UAT de nivelul II şi Bugetul de stat, mulţi dintre primari arătîndu-se nemulţumiţi de prevederile proiectului de lege aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 25.12.2112, prin care se prevede operarea modificărilor şi completărilor la Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale.
Deasemenea discuţiile s-au axat şi pe finanţarea instituţiilor de învăţămînt preşcolar pentru care transferurile cu destinaţie specială nu sunt suficiente, deoarece în calcul a fost luată frecvenţa medie zile/copii la situaţia din 31.12.2012 pe cînd numărul de copii după listă este mult mai mare.
Instituţiile de asistenţă socială create pe parcursul anilor precedenţi, care conform prevederilor notelor metodologice urmează a fi întreţinute din sursele proprii ale UAT, urmează sa fie optimizate, deoarece veniturile proprii ale UAT nu sînt suficiente pentru întreţinerea acestora.
În aceieaşi situaţie se află şi instituţiile de cultură care la fel urmează să fie întreţinute din sursele proprii ale UAT, sau optimizate din lipsa mijloacelor financiare.
În final primarii localităţilor au luat decizia de a face o adresare comună către conducerea ţării în vederea solicitării revizuirii prioectului de lege în ceiea ce ţine de partea de venituri a UAT de nivelul I şi II.

Direcţia Finanţe Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar informativ cu primarii localităţilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta