Harta site-ului
Ajutor
Seminar de instruire în domeniul secretariatului
Seminar de instruire în domeniul secretariatului

Vineri, 22 iulie, în incinta Consiliului raional Dubăsari, sala mică de şedinţe, a avut loc un seminar de instruire cu participarea secretarilor Consiliilor locale. Seminarul a fost deschis de către dl Valeriu Berzan, secretarul Consiliului raional, care a adus la cunoştinţa prezenţei agenda seminarului, raportorii şi invitaţii. La rîndul său, dl Berzan a oferit cuvînt dnei V. Corneci, consultant superior din cadrul Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat. Dna Corneci a prezentat tema: Procesul decizional. Elaborarea şi perfectarea proiectelor de decizie. Aspecte juridice. La această temă secretarii consiliilor locale au fost familiarizaţi cu unele aspecte de întocmire a proiectelor de decizii, semnarea acestora şi instruiţi cu privire la evitarea erorilor frecvent comise în procesul decizional. Următorul moderator dl S. Grigoriev, consultant-jurist în cadrul Aparatului preşedintelui raionului, a informat participanţii la seminar cu privire la racordarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale la Programul naţional „Moldova Electronică”. Sistematizarea şi monitorizarea procesului decizional prin intermediul poştei electronice. La solicitarea secretarilor consiliilor locale, s-a decis că specialiştii din cadrul Aparatului preşedintelui raionului vor merge în fiecare primărie din teritoriul raionului pentru a instrui specialiştii din cadrul acestora privind utilizarea soft-ului întru realizarea Programului Naţional Moldova Electronică. De asemenea, în cadrul seminarului, s-a vorbit despre încadrarea în serviciul în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi gestionarea personalului din cadrul acestora. Aspecte juridice. La general, discuţia s-a axat pe ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs şi gestionarea funcţionarilor publici debutanţi. Întru eficientizarea activităţii secretarului Consiliului local, dl V. Berzan, secretarul Consiliului raional, a adus la cunoştinţă despre unele responsabilităţi ale secretarului Consiliului local ce ţin de domeniul asigurării funcţionării eficiente a consiliului local şi a comisiilor consultative de specialitate. Totodată s-a vorbit despre planificarea activităţilor în cadrul Consiliului local, întrucît ne aflăm în preajma sărbătorilor naţionale şi fiecare primărie trebuie să întocmească planul propriu de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor naţionale. 
 Astfel de seminare sunt oportune întru intensificarea relaţiilor de conlucrare. 
V. Berzan  secretarul Consiliului raional

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar de instruire în domeniul secretariatului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta