Harta site-ului
Ajutor
Seminar de instruire "Fortificarea lucrătorului de tineret"
Seminar de instruire "Fortificarea lucrătorului de tineret"

În perioada 15-16 septembrie curent, la invitaţia Centrului ProComunitate, Serviciul promovarea politicilor pentru  tineret a participat la un seminar de instruire şi perfecţionare a lucrătorului din domeniul tineret. Genericul seminarului a fost „Fortificarea lucrătorului din domeniul tineret”. În calitate de traineri au fost 2 specialişti din Croaţia, care timp de 2 zile au desfăşurat instruirea a 10 specialişti de tineret din Republica Moldova, respectiv Ialoveni, Orhei, Varniţa, Edineţ, Floreşti, Criuleni, Chişinău şi Dubăsari au beneficiat de schimb de experienţă şi cunoştinţe noi în domeniu. 
      În prima zi a seminarului oaspeţii din Croaţia au prezentat statutul specialistului de tineret cum este văzut şi susţinut la ei în ţară, au prezentat reuşitele lor prin intermediul centrului PRONI în cadrul căreia activează din 1996, cluburilor de tineret pe care le-au înfiinţat şi proiectele pe care le-au implementat  în domeniul dat. De asemenea în prima zi  a seminarului a fost discutat statutul  lucrătorului de tineret în Republica Moldova, structura lucrului cu tinerii, părţile implicate în implementarea lucrului în domeniul tineret.  Totodată, a fost analizat rolul pe care îl are specialistul de tineret în ocupaţia sa, mediul existent care contribuie la dezvoltarea profesională, cum este recunosctută această ocupaţie în societate, precum şi competenţele celor implicaţi nemijlocit în domeniul tineret.  
        Tematica care la fel a fost abordată în contextul cunoaşterii mai detaliate a lucrătorului de tineret, a fost cooperarea intersectorială şi participarea activă a tinerilor care nemijlocit creează baza profesioanală a specialistului în domeniu. În scopul reliefării statutului lucrătorului, experţii au elaborat diferite metode pentru a da oportunitatea specialiţtilor să pună în discuţie toate domeniile pe care un lucrător trebuie să le ia în consideraţie, cum ar fi cooperarea intersectorială, stabilirea unui dioalog productiv şi constructiv cu societatea civilă şi sectorul public şi vice versa, educaţia, sănătatea, voluntariatul, activismul civic, cultura, informarea, mobilitatea, angajarea în cîmpul muncii, politica socială, colaborarea cu administraţia publică locală. 
        În contextul analizei statutului pe care îl are un lucrător din domeniul tineret, a fost discutată poziţia atît la nivel de comunitate cît şi la nivel de autorităţi şi conducere, deoarece susţinerea, sprijinul, motivarea, ajutorul şi uneori chiar obstacolele şi piedicile  vin din ambele părţi.  În cadrul acestor discuţii s-a ajuns la concluzia că lucrătorul de tineret nu este recunoscut la nivel înalt ca profesie, deoarece  în Moldova nu avem facultăţi şi specialităţi care formează nemijlocit specialişti în domeniul dat,  pentru că oricît de uşor nu ar părea lucrul fără un bagaj de cunoştinţe, iniţiative şi experienţă nu poţi deveni un profesionist în domeniu.
       În ziua a doua a seminarului, au fost puse în discuţie problemele cu care se confruntă specialiştii din domeniul tineret, prejudecăţile cu care ne întîlnim atît la nivel de conducere, administraţie publică locală cît şi societatea civilă care percep greşit şi subestimează atribuţiile şi responsabilităţile în lucrul cu tinerii. O altă latură care a fost abordată este susţinerea şi promovarea participării active a tinerilor şi statutul specialiştilor la nivel internaţional. Aici au fost analizate modalităţi de perfecţionare şi cooperare la nivel internaţional, încheind parteneriate cu cluburi de tineret, centre pentru tineri, organizaţii obşteşti de peste hotare, implementarea unor proiecte care ar facilita activităţile tinerilor şi în anumite contexte şi vizite de studiu ca schimb de experienţă.
       Acest seminar a fost de bun augur, deoarece a dat oportunitatea lucrătorilor de tineret să scoată în evidenţă problemele reale cu care se confruntă nu doar la nivel local dar şi naţional, deoarece în Republica Moldova înca sunt multe lacune în ceea ce priveşte acest domeniu. Experienţa vastă, bagajul bogat de metode, cunoştinţe în domeniu au facilitat fortificarea specialiştilor, deschiderea unor noi orizonturi. 

                                  Bolgari Doina- specialist principal domeniul tineret, platoul Coşniţa

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar de instruire "Fortificarea lucrătorului de tineret" - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta