Harta site-ului
Ajutor
Seminar cu producătorii agricoli
Seminar cu producătorii agricoli

      Conform planului de activitate a Consiliului raional Dubăsari şi a Direcţiei agricultură şi cadastru, pe parcursul a 2 zile, 28 februarie şi 1 martie 2013, în incinta ÎM COCT”Prietenia” din com. Coşniţa au avut loc lucrările seminarului instructiv-informativ  la care au participat conducătorii, specialiştii din sectorul agrar al raionului Dubăsari şi inginerii cadastrali din cadrul primăriilor, în vederea instruirii profesionale şi studierii unor priorităţi în domeniul tehnologiilor moderne şi respectării legislaţiei în vigoare, organizat de către Direcţia agricultură şi cadastru. La lucrările acestuia au luat parte peste 80 persoane.

    În cadrul seminarului au fost prezentate informaţii utile şi instrucţiuni în vederea respectării cadrului legal al activităţii din domeniu, de către mai multe servicii desconcentrate, cum ar fi Insectoratul fiscal pe r. Dubăsari, Inspecţia muncii, Inspectoratul „Intehagro”, Direcţia fitosanitară şi control semincer, precum şi de specialişti din cadrul Consiliului raional Dubăsari, cu informaţii ce ţine de domeniul fiecăruia.

    Reprezentantul unei societăţi comerciale, ce activează în domeniul agricol, a prezentat o informaţie amplă despre tehnica care o comercializează şi serviciile prestate de aceasta, cu descrierea amănunţită a lucrărilor, aceasta cointeresînd mai mulţi articipanţi la seminar.

    A doua zi s-a încununat cu vizita ministrului agriculturii şi industriei alimentare, dlui Vasile Bumacov şi a vicedirectorului Agenţiei de intervenţii şi plăţi în agricultură, dlui Nicolae Ciubuc, care au prezentat direcţiile prioritare ale politicii statului în domeniul agrar, cît şi Regulamentul pentru subvenţionarea producătrilor agricoli pentru anul 2013, cu o prezentare amănunţită a prevederilor acestuia. Au urmat discuţii, întrebări şi răspunsuri ce ţin de problemele sectorului agrar şi căile de depăşire a acestora.

  Informăm că, pe parcursul desfăşurării seminarului a fost adus la cunoştinţă un mare volum de informaţii , încît unii raportori, incluşi în ordinea de zi pur şi simplu nu au reuşit să-şi prezinte materialele pregătite, fapt pentru ce ne cerem scuze de la ei. Aceasta ne mai demonstrează odată că asemenea măsuri trebuie petrecute mai des, ca să fie posibilă aducerea la cunoştinţă persoanelor cointeresate a cît mai multă informaţie utilă, ce ţine de domeniu.

    Participanţii la seminarul dat au beneficiat de pauze de cafea şi prînz pe parcursul ambelor zile, oferite gratis de către organizatori. Aceştia au fost rugaţi să-şi exprime părerile pe marginea organizării şi petrecerii acestuia, precum şi obiecţiile şi propunerile fiecăruia, întro anchetă anonimă. Din discuţiile avute cu participanţii, în pauze de masă, s-a înţeles că seminarul a avut loc cu succes şi este necesitatea de a petrece asemenea măsuri cît mai des.

   Ţinem să exprimăm sincere mulţumiri tuturor acelora care au adus aportul la buna organizare şi desfăşurare a acestui seminar, în persoana preşedintelui raionului Dubăsari, dlui Grigore Policinschi, colaboratorilor Consiliului raional şi colectivului ÎM COCT”Prietenia”, fără ajutorul cărora ar fi fost imposibilă petrecerea a asemenea seminar.

  

                                                                       Direcţia agricultură şi cadastru

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar cu producătorii agricoli - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta