Harta site-ului
Ajutor
Şedinţe republicane în plină desfăşurare
Şedinţe republicane în plină desfăşurare

În perioada 06-13 noiembrie a.c. reprezentanţii MECC organizează ședințe republicane cu participarea specialiștilor OLSDÎ, responsabili de disciplinele școlare și domeniile educației timpurii privind implementarea Reperelor metodologice în anul de studii 2020-2021 și implementarea altor acte normative aprobate de către MECC. Azi, conform agendei, doamna Ala NIKITCENCO, consultant principal, DÎG, MECC responsabilă din cadrul MECC de disciplina şcolară Limba şi literatura rusă (şcoli / clase alolingve), Limba rusă (şcoli naţionale) a dat start acestui şir de şedinţe în care au participat responsabilii de disciplina şcolară Limba şi literatura rusă (şcoli/clase alolingve), Limba rusă (şcoli naţionale) din cadrul OLSDÎ din republică. Şedinţa a demarat cu următoarele întrebări din ordinea de zi:
1. Retrospectivă privind documente de politici educaționale elaborate de MECC și puse în aplicare, în contextul epidemiologic de COVID-19.
- Reglementările-cadru speciale de punere în aplicare a Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității IET în contextul pandemiei de COVID-19 (ordin comun MECC nr. 779 din 07.08.2020 și MSMPS nr. 725 din 07.08.2020).
- Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar (ord. nr 840 din 13.08.2020).
- Repere metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020-2021 (ord. nr. 1069 din 06.10.2020).
- Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte în contextul epidemiologie de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (ord. nr. 1131 din 13.10.2020).
2. Organizarea procesului educațional în învățământul general, în anul de studii 2020-2021 la disciplinele de studiu.
- Aspecte specifice privind organizarea procesului educațional la disciplina. Desfășurarea orelor opționale cu tangență la disciplină.
- Documente de politici educaționale (Planul-cadru de învățământ, curriculum, ghidul de implementare, repere metodologice etc.).
Implementarea documentelor de tip metodologic la disciplina (LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ, LIMBA RUSĂ, LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ):
- Manuale școlare / Ghiduri metodologice
- Sarcini didactice pe nivele cognitive etc.
3. Reușite și diseminarea bunelor practici.
Discuții, întrebări, sugestii cu referire la subiectele abordate.
Specialiștii din cadrul OLSDÎ republicane au prezentat succint informaţii privitor la modul de organizare a procesului de instruire la disciplinele şcolare: Limba şi literatura rusă (şcoli/clase alolingve) şi Limba rusă (şcoli naţionale).
DÎG Dubăsari aduce sincere mulţumiri reprezentanţilor MECC pentru oferirea bunelor practici în procesul de instruire pentru anul de studii 2020 – 2021.
Violeta TOLSTENCO, şef Secţie politici educaţionale, DÎG Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţe republicane în plină desfăşurare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta