Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa serviciilor desconcentrate şi descentralizate ale raionului Dubăsari
Şedinţa serviciilor desconcentrate şi descentralizate ale raionului Dubăsari

Şedinţa a vut loc ca de obicei în fiecare prima zi de marţi a lunii, şi a fost prezidată de preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi. La întrunirea dată au mai participat şi colaboratorii  din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, şefii serviciilor desconcentrate din raionul Dubăsari, serviciile descentralizate ale Consiliului raional, primarii localităţilor.

Pe ordinea de zi a fost stabilită o singură întrebare şi anume: Cu privire la măsurile şi activităţile petrecute în luna martie şi sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna aprilie.

În cadrul şedinţei s-au discutat mai multe chestiuni ce ţin de îndeplinirea programelor şi sarcinilor pe luna martie şi sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna aprilie. În acest context, au fost prezentate rapoartele şi informaţia de către şefii serviciilor desconcentrate în teritoriul raionului şi primarii localităţilor. Totodată au fost examinate propunerile înaintate întru ameliorarea situaţiei în raion.

Reieşind din rapoartele şi informaţia prezentată de către şefii serviciilor descentralizate  şi desconcentrate din teritoriul raionului şi examinînd propunerile înaintate în organizarea activităţii pe perioada lunii februarie, au fost exprimate următoarele SOLICITĂRI şi INDICAŢII:

1. CPR Dubăsari(V.Grabovschi) de comun cu SE (A.Gîncu), APL de nivelul I vor asigura ordinea publică prin organizarea gărzii populare pe parcursul sărbătorilor Sfintelor Paşti

2. Direcţia construcţii (E.Nicolaev) de comun cu SASP (Iu.Cazac) vor întreprinde măsurile necesare privitor la problemele apărute la circuitul electric şi canalizarea Centrului de sănătate Cocieri şi Holercani.

3. Directorul CMF IMSP Dubăsari (V.Gulica) va prezenta preşedintelui raionului informaţia cu privire la datele stării actuale în raion la tuberculoză.

4. Primarii localităţilor vor prezenta DJRU (S.Grigoriev) acceptul sau refuzul de a participa la campionatul raional de fotbal pînă la data de 10 aprilie 2012.

În final, dl Grigore Policinschi, preşedintele raionului Dubăsari, a mulţumit pe toţi cei prezenţi pentru participarea la şedinţă, exprimînd speranţa unei conlucrări fructuoase şi în continuare. 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa serviciilor desconcentrate şi descentralizate ale raionului Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta