Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa serviciilor descentralizate ale Consiliului raional şi desconcentrate în teritoriu
Şedinţa serviciilor descentralizate ale Consiliului raional şi desconcentrate în teritoriu

Conform programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari, aprobat de Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI, astăzi va avea loc şedinţa serviciilor descentralizate ale Consiliului raional, serviciilor desconcentrate în teritoriu, primarii localităţilor. Şedinţa va începe la orele 14:00 şi va avea loc în sala de şedinţe a primăriei Coşniţa. La şedinţa de lucru va participa şeful Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, dl Sergiu PALIHOVICI.
 
Pentru ordinea de zi sînt propuse următoarele întrebări:
1. Cu privire la măsurile şi activităţile petrecute în luna noiembrie şi sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna decembrie.
    Raportor: şefii serviciilor, primarii localităţilor
2. Cu privire la achiziţiile publice şi sistemul trezorerial.
    Raportor: şef Trezorerie teritorială Coşniţa, dna A. Brăiescu
3. Cu privire la completarea şi paşaportizarea registrului de monumente de pe teritoriul raionului Dubăsari.
    Raportor: şef Secţie cultură, dna V. Semionov

În cadrul şedinţei îşi va desfăşura lucrările şi Comisia raională pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, considerate ilegale, preşedinte Sergiu PALIHOVICI. Comisia va discuta problema cu privire la rezultatele efectuării controlului de legalitate a actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administarţiei publice locale, în perioada  ianuarie - decembrie 2011.

Şedinţa este publică şi în cadrul ei pot participa toţi doritorii.

Ec. Racoveţ
sp. pr. în probleme relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa serviciilor descentralizate ale Consiliului raional şi desconcentrate în teritoriu - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta