Harta site-ului
Ajutor
ŞEDINŢA OPERATIVĂ - startul unei noi săptămîni de lucru
ŞEDINŢA OPERATIVĂ - startul unei noi săptămîni de lucru

             În cadrul şedinţei operative care a fost prezidată de către preşedintele raionului dl Grigore Policinschi, la data de 30.01.2012 care a avut loc în sala mică de şedinţe a Consiliului raional, ora 09.00, au fost prezentate informaţiile despre realizarea planurilor de acţiuni pentru săptămîna precedentă. 
            În cadrul discuţiilor s-au precăutat următoarele probleme: 
  • Şeful Secţiei Situaţii Excepţionale (A. Gîncu) a menţionat despre faptul că autobusul care transportă elevii de la Vasilievca spre Cocieri nu s-a deplasat la data de 30.01.2012. 
  • Directorul IMSP CMF Dubasari (V. Gulica) a menţionat despre faptul că s. Holercani nu este îndestulat cu apă potabilă, creînd astfel probleme în activitatea viabilă a tuturor instituţiilor din teritoriu. 
          De asemenea în cadrul şedinţei operative au fost date următoarele indicaţii: 
  1. DCGCDT (dna E. Nicolaev) de comun cu SE (A. Gîncu), SASP (I. Cazac) - Vor pregăti informaţia cu privire la aprovizionarea cu apă şi deservirea localităţilor din raion, datele de contact a persoanelor responsabile.
  2. DCGCDT (dna E. Nicolaev) de comun cu reprezentantul CR în s. Vasilievca (dna L Bolgari) şi primăria Cocieri - Vor pregăti şi vor prezenta informaţia pentru preşedintele raionului privitor la persoana responsabilă de deservire a turnului de apă din s. Vasilievca. 
  3. Reprezentantul Consiliului raional în s.Roghi (dna Casianov G), de comun cu CPR Dubasari (Grabovschi V), DGÎTS (Braducean L) - Se vor implica în soluţionarea problemei de comportament neadecvat a elevului cl.7 Usatîi Andrei, atît în timpul orelor de curs cît şi în afara lor şi vor prezenta informaţia despre măsurile întreprinse preşedintelui raionului. 
  4. Centrul de cultură, tineret şi sport (Gîncu P) de comun cu DCGCDT (dna E. Nicolaev) DCT (V. Semionov), SAF (E. Moiseev) - Vor întreprinde toate măsurile necesare întru soluţionarea problemei ce ţine de conectarea la reţeaua electrică a Centrului de cultură, tineret şi sport, informînd despre aceasta preşedintele raionului. 
  5. Vicepreşedintele raionului (M. Jimbei) de comun cu DGÎTS (L. Braducean) - Vor examina propunerile cu privire la funcţionarea Serviciului psihopedagogic din cadrul DGÎTS.
  6. S. E. (V. Ţanga) - Va pregăti informaţia cu privire la activitatea postului de pompieri, devizul de cheltuieli pentru întreţinerea acestuia, prezentînd-ul ulterior preşedintelui raionului. 
  7. DGRU (Grigoriev S) - Vor pregăti propuneri pentru primarii localităţilor cu privire la necesitatea ocupării funcţiei de specialist în domeniul tineret. 
  8. Şefii secţiilor şi direcţiilor: 
             - Vor pregăti şi vor prezenta propuneri pentru organizarea şi desfăşurarea în localităţile raionului a activităţilor dedicate comemorării a 20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea Integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova (1991-1992); 
              - Vor pregăti şi vor înainta propuneri concrete pentru şedinţa Comisiei SE, din data de 30.01.2012 ora 15.00 privind: activitatea şi regimul de lucru a instituţiilor de învăţămînt; serviciile responsabile de activitatea viabilă a acestora; cazarea temporară a persoanelor ce se află în situaţie de risc; 
              - Vor preda telefoanele mobile UNITE la SASP, în cazul în care nu utilizează serviciile date; 
              - Vor efectua publicitatea activităţilor sale prin intermediul ziarului raional, pagina WEB.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ŞEDINŢA OPERATIVĂ - startul unei noi săptămîni de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta