Harta site-ului
Ajutor
ŞEDINŢA OPERATIVĂ - PLANIFICAREA ACŢIUNILOR PENTRU SĂPTĂMÎNA CURENTĂ
ŞEDINŢA OPERATIVĂ - PLANIFICAREA ACŢIUNILOR PENTRU SĂPTĂMÎNA CURENTĂ

În conformitate cu  planul de  activitate al Consiliului raional, la data de 8.09.2014 a avut loc şedinţa operativă prezidată de către preşedintele raionului dl Grigore Policinschi cu participarea colaboratorilor din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, şefii secţiilor, direcţiilor, serviciilor Consiliul raional .
Audiind informaţiile prezentate de către conducători, preşedintele raionului a solicitat:
-    Atragerea atenţiei sporite de către Direcţia învăţămînt, tineret şi sport, Direcţia asistenţă socială şi Serviciul promovarea politicilor pentru tineret la examinarea şi identificarea soluţiilor cu privire la şcolarizarea copiilor din familiile socialmente vulnerabile, încadrarea acestora în colectivele de elevi (Oxentea, Doroţcaia ş.a.) cu informarea ulterioară a preşedintelui despre rezultate;
-    Examinarea şi prezentarea unei note informative de către Direcţia învăţămînt, tineret şi sport privind posibilităţile de studiere a disciplinei educaţie tehnologică în cadrul instituţiilor de învăţămînt din raion;
-    Examinarea şi soluţionarea de către Direcţia asistenţă socială a solicitării parvenite din partea unei familii din s.Marcăuţi privind reintegrarea copiilor în familie de la Centrul de plasament Concordia. Actarea măsurilor întreprinse, informarea preşedintelui despre rezultate;
-    Informarea preşedintelui de către Secţia situaţii excepţionale şi Direcţia asistenţă socială despre rezultatele măsurilor întreprinse în vederea soluţionării problemei abordate de către dna L.Grosu, locuitoare a s.Cocieri, în legătură cu incendierea acoperişului casei de locuit;
-    Convocarea unei şedinţe de către Direcţia juridică şi resurse umane, Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere, Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului, cu invitarea reprezentantului Oficiului Cancelariei  de Stat,  reprezentanţilor procuraturii, ministerului ecologiei privind examinarea cadrului juridic şi identificarea soluţiilor privind scoaterea la licitaţie a staţiei de epurare a apelor din com.Coşniţa;
-    Informarea de către Secţia administraţii şi servicii publice, informării asociaţiei obşteşti Romii din raionul Dubăsari privind participarea în cadrul forumului minorităţilor naţionale din RM care v-a avea loc pe data de 18 septembrie, or.Chişinău;

-  Planificarea şi convocarea unei şedinţe de lucru a Comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii pentru sezonul de toamnă-iarnă 2014-2015.
      De asemenea, a fost solicitată asigurarea transparenţei în sursele mass-media a acţiunilor planificate şi realizate prin intermediul buletinului informativ "Noutăţi Nistrene" şi a paginii web a raionului www.dubasari.md.

 

.A.Vatav,

specialist principal SASP

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ŞEDINŢA OPERATIVĂ - PLANIFICAREA ACŢIUNILOR PENTRU SĂPTĂMÎNA CURENTĂ - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta