Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa operativă cu conducătorii secţiilor, direcţiilor şi serviciilor Consiliului raional Dubăsari
Şedinţa operativă cu conducătorii secţiilor, direcţiilor şi serviciilor Consiliului raional Dubăsari

Pe 29 octombrie, preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a prezidat şedinţa de lucru cu conducătorii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional Dubăsari, Aparatul preşedintelui şi unele servicii desconcentrate în teritoriu, unde au fost discutate mai multe întrebări privind activitatea Consiliului raional Dubăsari.

În debutul şedinţei, Preşedintele raionului a solicitat informarea de către fiecare conducător a evenimentelor de domeniu, care au avut loc pe parcursul săptămînii precedente în teritoriul raionului.  

În domeniul învăţămînt a fost menţionată etapa actuală de implementare a reformei structurale în educaţie din teritoriul raionului. La acest capitol, preşedintele raionului a solicitat executarea în termenul stabilit (10 noiembrie) a reformei respective. De asemenea, reprezentantul Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport a abordat o problemă destul de  importantă pentru cetăţenii noştri, şi anume, tentativa de suicid în rîndul tinerilor, în special, minori, înregistrat în teritoriul raionului. La acest capitol, preşedintele raionului a solicitat elaborarea unui program particular de examinare a fiecărui caz în parte, cu implicarea tuturor structurilor de resort. ”Noi trebuie să ţinem la control şi să avem grijă de persoana care a avut această tentativă şi impactul situaţii respective asupra societăţii şi a colegilor. Masa informaţională de astăzi, este un imbold principal ce conduc la astfel de cazuri”.

Tot aici, s-a menţionat despre aflarea copiilor în vacanţă în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie şi implicarea acestora în diverse activităţi sportive şi frecventarea bibliotecilor în această perioadă. S-a adus la cunoştinţă mersul realizării Planului de acţiuni într-u sensibilizarea şi informarea largă a locuitorilor raionului, în special tinerilor, asupra riscurilor şi consecinţelor traficului de fiinţe umane, avînd în vedere că recent a fost marcată „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”.

În domeniul financiar s-a informat despre elaborarea proiectului bugetului pentru anul 2013 şi prezentarea dării de seamă privind executarea bugetului pe 9 luni de zile.

În domeniul agricultură s-a discutat despre mersul îndeplinirii lucrărilor de însămînţare, semănatul de toamnă, prelucrarea terenurilor, organizarea măsurii legate de marcarea Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare. În acest context, Preşedintele raionului a solicitat pregătirea şi prezentarea unei informaţii detaliate şi dinamica executării lucrărilor de semănare şi prelucrare a terenurilor, comparativ cu anii precedenţi. Şeful Direcţiei agricultură şi cadastru şi-a exprimat mulţumirea privind participarea a 2 agenţi economici din raion în cadrul expoziţiei specializate la „Moldexpo”, Valeriu Papuc – ÎI „Aliment Ulei” Pîrîta (în domeniul uleiurilor şi panificaţiei) şi Sergiu Urîtu – ÎI „S Urîtu” Ustia (în domeniul seminţelor).

Totodată, specialiştii Direcţiei agricultură vor monitoriza îndeplinirea obligaţiunilor şi achitarea la cotă de către agenţii economici, conform contractelor de arendă. A fost menţionat şi despre necesitatea organizării unei şedinţe de lucru cu agenţii economici pentru examinarea mai multor chestiuni legate de activitatea actuală a acestora.

În cadrul şedinţei, Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a solicitat Direcţiei economie acordarea unei atenţii sporite procesului de informare masivă a cetăţenilor, inclusiv tinerii - conducători a unor asociaţii obşteşti, în special din regiunea transnistreană, privind propunerile de proiecte viabile oferite de UNDP şi alte organizaţii finanţatoare. Totodată, a cerut organizarea în comun cu Direcţia construcţii a unei şedinţe de lucru privind examinarea procentului de implementare a proiectelor şi mersul lucrărilor de reparaţie la obiectele din teritoriul raionului, avînd în vedere scăderea rapidă a temperaturilor.

De asemenea, Preşedintele raionului a cerut conducătorilor de secţie şi direcţie prezentarea, propunerilor pentru redresarea şi susţinerea localităţii Vasilievca, corespunzător domeniului de activitate, pentru elaborarea unui program comun şi propunerea acestuia pentru coordonare Guvernului Republicii Moldova, prin intermediul Biroului de reintegrare. Tot aici, dl preşedinte a solicitat şefului Centrului medicilor de familie, dlui V. Gulica, elaborarea unui program de acţiuni ce priveşte deplasarea a 2-3 medici în satul Vasilievca, într-u consultarea şi examinarea locuitorilor din această localitate, de 3 ori pe lună.  

În altă ordine de idei, preşedintele raionului a solicitat şefilor de secţii şi direcţii, conform domeniului, elaborarea notelor informative privind pregătirea către sezonul de toamnă–iarnă 2012-2013 a instituţiilor din subordine, protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale, etc., pentru a fi prezentate în cadrul şedinţei de lucru cu primarii şi conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa operativă cu conducătorii secţiilor, direcţiilor şi serviciilor Consiliului raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta