Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa operativă a Consiliului raional Dubăsari din 29 aprilie 2013
Şedinţa operativă a Consiliului raional Dubăsari din 29 aprilie 2013

Luni, 29 aprilie, a avut loc şedinţa operativă cu şefii de direcţii şi secţii din cadrul Consiliului raional Dubăsari, prezidată de preşedinteel raionului dl Grigore POLICINSCHI. Conducătorii au prezentat rapoartele de activitate privind acţiunile desfăşurate pe parcursul săptămînii anterioare, dar şi activităţile planificate pentru săptămâna curentă.

Potrivit şefei Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport dna L. BRADUCEAN, pe parcursul zilei de luni, urmează a fi efectuată şedinţa Comisiei raionale pentru organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor în sezonul estival 2013, inclusiv inspectarea taberelor privind pregătirea acestora pentru perioada caniculară. Totodată, este planificată întîlnirea cu managerii instituţiilor de învăţămînt.


Direcţia asistenţă socială a menţionat că pe parcursul săptămînii curente vor efectua mai multe deplasări în localităţile raionului pentru examinarea demersurilor parvenite din partea cetăţenilor, inclusiv repartizarea ajutoarelor materiale veteranilor de război, şi altor categorii, cu prilejul Zilei Victoriei.


Potrivit şefei Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului dna E. NICOLAEV, pe parcursul săptămînii curente urmează a fi monitorizate şi stabiliţi termenii de executare a lucrărilor de reparaţii la obiectele de menire socială. Inclusiv specialiştii din cadrul direcţiei vor efectua vizite de lucru la casa raională de cultură în vederea monitorizării lucrărilor de reparaţie la obiectul dat.


Specialiştii din cadrul Centrului multifuncţional pentru copii şi tineret au menţionat că vor avea întîlniri cu membrii consiliilor locale de tineret din Coşniţa, Pîrîta şi Doroţcaia, la invitaţia tinerilor. Iniţiativa întrevederilor are drept scop prezentarea activităţilor desfăşurate de către consiliile de tineret prin efectuarea unui schimb de experienţă. Inclusiv, au informat despre mersul pregătirii pentru desfăşurarea acţiunii „Şcoala Tînărului Conducător” în perioada 7-8 mai curent.


Concursul de numire, cu participarea membrilor consiliului coordonator pentru activitatea Incubatorului de afaceri Dubăsari a fost desfăşurat săptămîna trecută în cadrul activităţii Direcţiei dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere, în urma căreia a fost desemnat administratorul IARD. Totodată, potrivit şefei direcţiei, săptămîna curentă continuă implementarea proiectului „Tinerii Abilitaţi” în comun cu Fundaţia pentru Solidaritate din Polonia.


În cadrul şedinţei, şefa Direcţiei cultură şi turim a propus organizarea, la fel ca şi în anii precedenţi, acţiunii relegioase de întîmpinare a Focului Haric, cu participarea conducerii raionale, locuitori şi tineri din localităţile raionului, cu desfăşurarea acesteia în centrul satului Coşniţa.

Toţi conducătorii de secţii şi direcţii din cadrul Consiliului raional Dubăsari au notat că activează în regim normal în conformitate cu planurile de activitate stabilite.


Ec. Racoveţ
Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa operativă a Consiliului raional Dubăsari din 29 aprilie 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta