Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa operativă a Aparatului preşedintelui
Şedinţa operativă a Aparatului preşedintelui

Astăzi, în cadrul şedinţei operative condusă de Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI cu conducătorii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional Dubăsari, Aparatul preşedintelui şi unele servicii desconcentrate în teritoriu au fost discutate mai multe întrebări legate de activitatea Consiliului raional Dubăsari.

În cadrul întrunirii, fiecare conducător a efectuat o totalizare a acţiunilor ce le-a desfăşurat pe parcursul săptămînii anterioare şi să-şi prezinte programul de activitate pentru săptămîna curentă.

Una dintre principalele chestiuni a fost mersul desfăşurării procesului de transmitere a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar de la balanţa autorităţilor locale de nivelul I la balanţa Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport Dubăsari. La acest capitol  dna L. Brăducean a menţionat că la moment, DÎTS se ocupă cu inventarierea bunurilor instituţiilor. De asemenea, în legătură cu marcarea „Săptămînii de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”,dna şef a informat despre petrecerea întrunirilor cu elevii, profesorii şi alt personal întru informarea şi  sensibilizarea societăţii asupra riscurilor şi consecinţelor traficului de fiinţe umane. La capitolul învăţămînt, preşedintele raionului a solicitat atragerea unei atenţii sporite orelor extraşcolare, nemijlocit petrecerea orelor de educaţie tehnologică şi procesul de dotare cu materiale pentru desfăşurarea orelor respective.

În cadrul şedinţei a fost discutată şi întrebarea privind pregătirea raionului Dubăsari către sezonul rece a anului. Şeful  Secţiei situaţii excepţionale a menţionat că, la moment, are loc efectuarea controlului stării tehnice a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie în urma adresărilor persoanelor juridice şi fizice, în baza unei cereri depuse. La acest capitol, preşedintele raionului a solicitat prezentarea unei informaţii ample despre desfăşurarea lucrărilor respective.

Direcţia cultură şi turism a informat despre mersul executării lucrărilor de reparaţie al Casei raionale de cultură, rezultatele desfăşurării atestării colectivelor artistice cu titlu model, implementarea programului pilot „Novateca” ce prevede facilitarea accesului populaţiei la internet, prin intermediul reţelei existente de biblioteci publice, ş.a.   

La finele şedinţei preşedintele raionului a informat despre participarea în cadrul lucrărilor celei de-a 23 Sesiune a Congresului Puterilor Locale şi Regionale pe lîngă Consiliul Europei, întrunirile şi discuţiile bilaterale cu alţi omologi din ţările membre ale Consiliului Europei, chestiunile ce au fost abordate în cadrul reuniunilor, inclusiv despre alegerea dumnealui în calitate de vicepreşedinte al Grupului Socialist din cadrul Congresului.

 

Ec. Racoveţ

Şef Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa operativă a Aparatului preşedintelui - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta