Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa operativă
Şedinţa operativă

Săptămîna precedentă conform programului de activitate, au avut loc mai multe evenimente importante, precum: vizita unui grup de militari germani, şedinţa Serviciilor Desconcentrate şi Descentralizate, şedinţa Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale, Spartachiada Federaţiei SINDSP a angajaţilor  Serviciilor Publice din RM.  La şedinţa operativă, din 10 iunie preşedintele raionului dl Grigore Policinschi, pentru început  a adus la cunoştinţa şefilor secţiilor şi direcţiilor despre participarea dumnealui la şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale Republicane prezidată de Prim-ministrul RM. Avînd în vedere situaţia  excepţională din ţările din  Europa, cauzată de ploile torenţiale din săptămîna precedentă,  s-a atenţionat că se aşteaptă şi în rîurile din republică ridicarea nivelului apei. Dl preşedinte a asigurat că la moment în raionul Dubăsari situaţia este sub control şi nu prezintă pericol. 
Totodată  pentru o mai bună  pregătire  şi monitorizare a situaţiei, dl preşedinte a stabilit următoarele sarcini:
1.De analizat în ce stare sunt staţiile de pompare a apei şi  ce măsuri au fost întreprinse pentru repararea acestora pentru a evita viitoarele viituri de apă.
2.De  prezentat, în scris, Secţiei Situaţii Excepţionale  de care  rezerve de materiale dispune la moment  administraţia publică de nivelul I şi serviciile din teritoriu.
3.Ce măsuri au fost realizate în locurile ce prezintă pericol de inundaţie, din cauza stării digurilor de protecţie .
Şefii secţiilor şi direcţiilor au relatat pe scurt despre acţiunile întreprinse în săptămîna precedentă şi realizarea indicaţiilor preşedintelui raionului. 
Dna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului,  a adus la cunoştinţă faptul că au demarat examenele de Bacalaureat. A accentuat  situaţia stresantă în care au fost puşi absolvenţii din cauza reformelor din învăţămînt. Dl preşedinte s-a indignat referitor la schimbările în procesul educaţional,  expunîndu-se personal şi ca funcţionar public categoric  împotriva  mecanismelor şi metodelor care sunt promovate în procesul de susţinere a examenelor de absolvire. 
Dl Nagalisov V., directorul Şcolii Sportive Raionale s. Pîrîta,  ne-a adus la cunoştinţă  despre succesele echipei raionale la Spartachiada Federaţiei SINDSP a angajaţilor  Serviciilor Publice din RM desfăşurată în perioada 07-09.06.13 în s. Slobozia-Duşca. Astfel, echipa masculină la volei a acupat locul I, iar echipa femenină la volei locul II. Conform nivelului de pregătire echipa Consiliului raional s-a clasat pe locul 5 din cele 28 echipe participante.
Planul de activitate pentru săptămîna curentă a fost prezentat de fiecare direcţie, secţie în parte.
Întru buna activitate a Consiliului raional dl Grigore Policinschi a indicat:
1.Secţia Situaţii Excepţionale să prezinte o informaţie despre  măsurile întreprinse în lichidarea  zonelor agravate, digurilor de protecţie din localităţile raionului Dubăsari -  responsabili : Ţanga V., Gîncu A.
2.Planificarea unei vizite în teritoriu a preşedintelui raionului la locul construcţiei Centrului medicilor de familie în com. Cocieri – responsabili: V. Gulica,  E. Nicolaev, Gh. Morarenco.
3.Monitorizarea procesului de susţinere a examenelor de Bacalaureat - responsabil:  L. Brăducean.
4.Verificarea procesului de activitate a taberelor de odihnă pentru copii din raion, în perioada sezonului estival -  responsabil: L. Brăducean
5.Organizarea unei sedinţe educative cu echipele participante la Campionatul raional de fotbal. -  responsabili: V. Nagalisov, V. Grabovschi
6.Să asigure transparenţa acţiunilor realizate prin intermediul mass-mediei (ziarul raional „Noutăţi Nistrene”, www.raionuldubăsari.md, etc.) – responsabili: Şefii secţiilor, direcţiilor, serviciilor Consiliului raional.


Natalia Ivanov. sp.pr. în problemele AP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa operativă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta