Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa extraordinară a Comisiei Raionale Sănătate Publică
Şedinţa extraordinară a Comisiei Raionale Sănătate Publică

La data de 03.02.2014  în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc şedinţa extraordinară a Comisiei Raionale Sănătate Publică cu ordinea de zi:

1. Cu privire la situaţia epidimiologică la gripă, infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), infecţiile acute respiratorii severe (SARI) şi măsurile de prevenire a acestora în sezonul rece 2013-2014 în r. Dubăsari.

Raportor: N.Chirilov, CSP Criuleni.

2. Cu privire la situaţia epizootologică şi epidemiologică la rabie din raion.

Raportor: A.Spiridonov , DSVPSPOA ,N.Chirilov, CSP Criuleni.

În rezultatul examinării problemelor s-a decis:

La întrebarea numărul 1 s-a decis:

1. S-a luat act de informaţia prezentată de dl .N.Chirilov, medic şef CSP Criuleni.

2. Director CS Dubăsari dl.V.Sima,medicii  de familie :

·        vor asigura activitatea  IMSP în perioada rece a a.2013-2014,cu  un regim intensiv  în caz de sporire a morbidităşii prin infecşiile nominalizate;

·        vor coordona în toate instituţiile medicale lucrul de diagnosticare a bolnavilor în problemele date şi raportare saptaminală;

·        vor asigura un regim sanitaro-igienic strict în toate instituţiile medicale cu crearea rezervei necesare de dezinfectante şi medicamente;

·        vor organiza imunizarea contra gripei sezoniere a contingentelor grupurilor de risc, în primul rind, a lucrătorilor medicali subordonaţi;

·        vor organiza în caz de necesitate supravegherea şi îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau la locul de izolare desemnat;

·        vor asigura spitalizarea şi tratamentul în cadrul IMSP SR Criuleni  a bolnavilor cu gripa, IACRS şi SARI cu evoluţie severe;

·        vor intensifica activităţile de familiarizare a  populaţiei  în profilaxia gripei şi altor infecţii respiratorii.

 

3. DGÎTS(dna  L.Brăducean)

·  va crea în instituţiile preşcolare şi preuniversitare  condiţiile respective privind supravegherea normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice;

·  va lua măsurile necesare de a nu admite primirea la lecţii a copiilor bolnavi şi  izolarea lor de către lucrătorii medicali din aceste instituţii;

·va stabili în instituţii  un regim optim de temperatură, condiţii de supraveghere a igienei personale, procurare a dezinfectantelor şi efectuării dezinfecţiei periodice în încăperi şi limitării ori interzicerii măsurilor cu participarea în masă a copiilor.

·va lua măsurile respective de a limita sau a suspenda manifestările cu participarea în masă a populaţiei în cazul de răspîndire a bolilor nominalizate.

4.  Medicul şef al CSP, dl.N.Chirilov:

·  va intensifica controlul de supraveghere de către instituţiile indicate mai sus a normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice de prevenire şi localizare a infecţiilor respiratorii acute şi gripei.

5 Autorităţile publice locale  niv.I

·  vor acorda ajutorul necesar instituţiilor pentru copii, medicale, cultură în problemele profilaxiei gripei sezoniere.

6.  Decizia se prezentă spre informare și executare tuturor instituțiilor vizate, și autorităților publice locale.

7. Controlul executării prezentei decizii se  atribuie dnei M.Jimbei, preşedintele comisiei, vicepreşedintele raionului

La întrebarea "Cu privire la situaţia epizootologică şi epidemiologică la rabie din raion" s-a decis:

1.  S-a luat act de informaţia  prezentată.

2. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală, (dl A.Spiridonov) Centrul de Sănătate Publică Criuleni (dlN.Chirilov) vor monitoriza situaţia epizootologică şi epidemiologică la rabie  permanent, cu elaborarea pronosticurilor respective, vor efectua  măsuri antiepidemice comune în focarele de rabie şi suspecţie la rabie.

3.  Centrul  Sănătate Publică Criuleni (dlN.Chirilov) va asigura spitalul raional Criuleni cu vaccin antirabic, imunoglobulină antirabică conform necesităţilor şi va monitoriza primirea tratamentului prescris în termenii stabiliţi, îndeosebi a persoanelor, ce au suferit în urma muşcăturilor provocate de animale bolnave de rabie, sălbatice, domestice-vagabonde.

4.  Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (dl A.Spiridonov):

-  va efectua prelevarea şi transportarea probelor pentru investigaţii la rabie de la animalele, la care se suspectă această maladie.

- va efectua supravegerea veterinară asupra animalelor domestice, care au provocat muşcătui la oameni, cu prezentarea certificatelor la policlinica Criuleni îndată după expirarea termenului de supraveghere, pentru luarea de decizii, privitor la tratamentul antirabic.

- va organiza şi realiza activităţi de imunizare contra rabiei a animalelor domestice, îndeosebi a cîinilor, în proporţie de 100% pe parcursul anului 2013.

5.  Administraţiile publice locale:

-   vor întreprinde măsuri eficiente de diminuare a numărului de cîini vagabonzi din     localităţi;

-  vor aplica prevederile legale faţă de persoanele, ce nu respectă regulile de întreţinere a cîinilor, care vagabondînd contactează rabia de la animale sălbatice.

- vor contribui la organizarea pazei animalelor domestice, care păşunează în apropierea pădurilor, făşiilor forestiere, de atacul vulpilor, care sunt sursa principală de rabie.

6.    IMSP CS Dubăsari (dl.V.Sima ) medicii de familie din raion:

-  Vor asigura acordarea primului ajutor persoanelor, care au fost atacate de animale, trimiterea lor de urgenţă la medicul rabiolog pentru a iniţia cît mai precoce vaccinarea, monitorizarea primirii tratamentului profilactic prescris.

-  Vor folosi diverse forme şi metode de promovare a sănătăţii în rîndurile populaţiei din localităţile deservite, privitor la profilaxia rabiei.

7. Decizia se prezintă spre informare și executare tuturor instituțiilor vizate și autorităților publice locale.

8. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei M.Jimbei, preşedintele comisiei, vicepreşedintele raionului.

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa extraordinară a Comisiei Raionale Sănătate Publică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta