Harta site-ului
Ajutor
Şedinţă extraordinară a Comisiei Raionale Sănătate Publică
Şedinţă extraordinară a Comisiei Raionale Sănătate Publică

În urma depistărilor unui nou caz de rabie în s. Ustia r. Dubăsari, invazia ambrozieic - o plantă toxică pentru organismul uman pe întreaga suprafaţă a raionului, cazul de antrax depistat în republică şi în scopul prevenirea intoxicațiilor alimentare și afecțiunilor intestinale acute pe teritoriul raionului Dubăsari, Comisia raională sănătate publică s-a convocat într-o şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi au fost stabilite mai multe întrebări:
1.Cu privire la măsurile întreprinse pentru nimicirea ambroziei şi lichidării  consecinţelor acesteia.
2.Cu privire la situaţia epizootologică şi epidemiologigă la rabie în raionul Dubăsari în perioada de 7 luni 2013
3.Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru supravegherea sanitar   veterinară pentru protecția consumatorilor pe teritoriul raionului Dubăsari, anul 2013.
4.Cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea intoxicațiilor alimentare și afecțiunilor intestinale acute pe teritoriul raionului Dubăsari.
5.Cu privire la situaţia epizootologică şi epidemiologică la antrax şi măsurile de ameliorare.

În urma informaţiilor prezentate pe fiecare întrebare de către specialiştii în domeniu s-a decis următoarele:

Cu privire la situaţia epizootologică şi epidemiologigă la rabie în raionul Dubăsari în perioada de 7 luni 2013

În conformitate cu  Hotărîrea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 925 ,,Privind situaţia epizootologică şi epidemiologică la rabie şi realizarea Hotărîrii nr.5 din 23 decembrie 2011”, Comisia raională Sănătate publică, A DECIS:
1.  Se ia act de informaţia prezentată de la CSP Criuleni (dl N. Chirilov), DRSA (A. Spiridonov) privind situaţia epizootologică   şi epidemiologică la rabie din raion.
2.    DRSA (a. Spiridonov), Centrul de Sănătate Publică Criuleni (N. Chirilov) vor monitoriza situaţia epizootologică şi epidemiologică la rabie în mod permanent, cu elaborarea pronosticurilor respective, vor efectua  măsuri antiepidemice comune în focarele de rabie şi suspecţie la rabie.
3.   Centrul Sănătate Publică Criuleni, va asigura spitalul raional Criuleni cu vaccin antirabic, imunoglobulină antirabică conform necesităţilor şi va monitoriza primirea tratamentului prescris în termenii stabiliţi, îndeosebi a persoanelor, ce au suferit în urma muşcăturilor provocate de animale bolnave de rabie, sălbatice, domestice-vagabonde. 
4.     DRSA (A.Spiridonov):
4.1 Va efectua prelevarea şi transportarea probelor pentru investigaţii la rabie de la animalele, la care se suspectă această maladie. 
4.2Va efectua supravegherea veterinară asupra animalelor domestice, care au provocat muşcătui la oameni, cu prezentarea certificatelor la policlinica Criuleni îndată după expirarea termenului de supraveghere, pentru luarea de decizii, privitor la tratamentul antirabic.
4.3 Vor organiza şi realiza activităţi de imunizare contra rabiei a animalelor domestice îndeosebi a cîinilor, în proporţie de 100% pe parcursul anului 2013. 
5.    Administraţiile publice locale:
5.1   Vor întreprinde măsuri eficiente de diminuare a numărului de cîini vagabonzi din     localităţi;
5.2 Vor aplica prevederile legale faţă de persoanele, ce nu respectă regulile de întreţinere a cîinilor, care vagabondînd contactează rabia de la animale sălbatice.
5.3  Vor contribui la organizarea pazei animalelor domestice, care păşunează în apropierea pădurilor, făşiilor forestiere, de atacul vulpilor, care sunt sursa principală de rabie.
6.    Instituţiile medicale din raion:
6.1    Vor asigura acordarea primului ajutor persoanelor, care au fost atacate de animale, trimiterea lor de urgență la medicul rabiolog pentru a iniţia cît mai precoce vaccinarea, monitorizarea primirii tratamentului profilactic prescris.
6.2   Vor folosi diverse forme şi metode de promovare a sănătăţii cu populaţia din localităţile deservite, privitor la profilaxia rabiei.
7. Responsabili pentru executarea deciziei se desemnează toți conducătorii de instituții vizate în aceasta.

   Cu privire la măsurile întreprinse pentru nimicirea ambroziei şi lichidării  consecinţelor acesteia.

Avînd în vedere situaţia creată privind răspîndirea ambroziei, o plantă periculoasă pentru sănătatea umană, în conformitate cu prevederile  legale ale Legii privind ocrotirea sănătăţii  populaţiei Nr. 411-XIII din 28.03.1995,  şi reieşind din raportul prezentat de dl V. Popescu, şef DAC, Comisia Raională  Sănătate Publică, A DECIS:
     1.  Se ia act de informaţia prezentată.
2. DRSA (A. Spiridonov) de comun acord cu CSP (N.Chirilov), DAS (V.Popescu) şi autorităţile publice locale vor elabora un plan de acţiuni pentru nimicirea ambroziei şi vor monitoriza realizarea acestuia, de către toţi cei implicaţi, sancţionînd conform legislaţiei în vigoare persoanele vinovate de neexecutarea acestora.
3.  Se instituie un grup de lucru privind monitorizarea acţiunilor întreprinse pentru lichidarea ambroziei şi consecinţele acesteia care, se va înainta spre aprobare prin dispoziţia preşedintelui raionului.
4.    Se recomandă autorităţilor publice locale instituirea grupurilor  de lucru locale, care vor organiza de comun acord cu agenţii economici, conducătorii de organizaţii şi instituţii din teritoriu, societatea civilă acţiuni de lichidare a acestei plante periculoase pentru sănătatea umană.
      6.   Responsabili pentru executarea deciziei, se desemnează toţi conducătorii de instituţii, servicii, vizate în acesta.

 Scopul acestei şedinţe este în a micşora la minim impactul negativ al astfel  de situaţii asupra vieţii umane şi de a găsi soluţii cît mai rapid  întru  lichidarea definitivă a acestora.

N.Ivanov, sp. pr. SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţă extraordinară a Comisiei Raionale Sănătate Publică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta