Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa extraordinară a Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale
Şedinţa extraordinară a Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale

Pe data de 20 ianuarie 2014, ora 16.30, în incinta Consiliului raional a fost convocată  de către preşedintele raionului, preşedintele CSE şedinţa extraordinară a Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la avertizarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat privind  condiţiile meteorologice complicate, manifestate prin răcirea bruscă a vremii, ploilor cu caracter de polei şi lapoviţă.
2. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare de către Autorităţile publice locale de nivelulu I, serviciile desconcentrate în teritoriu şi descentralizate ale Consiliului raional în vederea asigurării activităţii viabile a tuturor instituţiilor publice din raion.
3. Cu privire la antrenamentul Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale, cu tema: Înştiinţarea, adunarea, precizarea componenţei comisiei CSE raionale, punctelor de contact, modul de reacţionare în caz de pericol sau declanşarea situaţiilor excepţionale.
La şedinţa Comisiei raionale pentru CSE au participat 22 de membri din 26.
Comisia raională pentru situaţi excepţionale avînd în vedere informaţiile prezentate de către şefii serviciilor desconcentrate din teritoriu şi descentralizate ale Consiliului raional,  A  DECIS :
1.  Să ia act de informaţia prezentată.
2.   Se recomandă :
2.1 Autorităţile publice locale de nivelul I convocarea Comisiei locale pentru situaţii  excepţionale, întreprinderea măsurilor necesare pentru prevenirea situaţilor de risc în legătură cu posibilile condiţiile meteorologice complicate manifestate prin ploile cu polei şi lapoviţă şi  răcirea bruscă a vremi.
2.2  Întreprinderea măsurilor ce se impun pentru asigurarea activităţii viabile fără întreruperi a instituţiilor din subordine şi din teritoriu fiind emise dispoziţii, ordine, indicaţii ce se impun conform competenţelor legale.
2.3  Vor asigura informarea Comisiei raională pentru situaţii excepţionale despre posibilele situaţii excepţionale, situaţii de risc, imediat la telefoanele  de contact : 44 777, 44 155. 44-749.
2.4  Informarea  populaţiei, agenţii economicii, conducătorii instituţiilor, conducătorii serviciilor din teritoriu, privind pericolul temperaturilor scăzute, condiţiilor meteorologice complicate, manifestate prin răcirea bruscă a vremii, ploilor cu polei şi lapoviţă
3. Serviciile operative de implicare vor ţinea legătură prin intermediul (dl V Grabovski) IP Dubăsari la telefonul 0248 55234, sau prin Secţia situaţii excepţională Dubăsari 024852 503, sau 901 după necesitate.
4.  SA "Red Nord” sectorul Dubăsari (dl A. Policinschi) va asigura livrarea energiei electrice neîntrerupte prin intermediul dispeceratul de la Rezina, telefoanele de contact este 0254-20-003 mob.067562910 Policinschi Alexandru, sau dom 44-030, 067562911, lista Reţelele electrice Union Fenosa în cazuri de situaţii excepţionale pot fi contactaţi la nr. de   telefon 0248.254.36, sau 0248.254.37,  mob 069118912.
5.  Secţia Situaţii Excepţionale (dl A Gîncu ), va acta fiecăre caz de situaţie excepţională deconectare de energia electrică, gaz, deteriorări, incendiu, afecţiuni cu informarea imediată a Preşedintelui Comisiei SE.
6. Direcţia învăţămînt tineret  şi sport (dna. L Braducean), de comun cu instituţiile din teritoriu, vor analiza şi vor pregăti propuneri privind regimul optim de activitate al instituţiilor preşcolare şi cele preuniversitare pentru asigurarea securităţi, sănătăţii copiilor, obligând toţii conducătorii de instituţii de învăţămînt şă fie la legătura telefonică permanent şi să informeze imediat Comisiile  CSE locale , raionale despre situaţiile apărute.
7.  Conducătorul întreprinderi de stat sectorul ,,Drumuri – Dubăsari,,(dl M. Nistranu) vă analiza şi va monitoriza situaţia privind starea drumurilor centrale şi locale, repartizarea materialului antiderapant în locurile cu risc sporit, implicarea unităţiilor de transport la  curaţirea şi deblocarea drumurilor de acces din teritoriul raionului, cu informarea Preşedintelui raionului, preşedintelui CSE raional.
 Ţanga Veaceslav, sp. pr. SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa extraordinară a Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta