Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa de lucru privind autorizarea activităţilor din comerţ
Şedinţa de lucru privind autorizarea activităţilor din comerţ

    La data de 6 iulie curent, orele 14.00, în cadrul Ministerului Economiei a avut loc şedinţa de lucru privind autorizarea activităţilor din comerţ prin instituirea ghişeului unic. Şedinţa a fost prezidată de dna Inga IONESII, Director Direcţie generală politici comerciale. Şedinţa a avut ca scop punerea în discuţie a practicilor şi problemelor întîmpinate la aplicarea legii Nr. 231 din 23.09.2010 „cu privire la comerţul interior”. La şedinţa de lucru au participat specialişti din cadrul Secţiilor de economie a diferitor raioane din ţară, antreprenori şi reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate. Consiliului raional Dubăsari a fost reprezentat la întrunire de către Dna. Raisa Spinovschi - Vicepreşedintele raionului, Ilievici Diana - Şef Secţia dezvoltare economică şi investiţii şi Gafeli Alexei - specialist principal în preopbleme antreprenoriat şi micul business.

În linii generale şedinţa a dovedit încă odată necesitatea stringentă a de-birocratizării procedurii de autorizare a întreprinderilor din domeniul comerţului totodată demonstrînd că această realizare este una deloc uşoară. Două obstacole esenţiale în această privinţă o reprezintă neconcordanţa actelor legislative regulatorii existente pe de o parte şi lipsa unui sistem informaţional comun pentru structurile implicate pe de altă parte.

Din dialogul desfăşurat în cadrul şedinţei s-a constatat că la moment Consiliile raionale execută aleatoriu legea cu privire la comerţul interior, într-un mod provizoriu şi urmînd diferite proceduri. Aceasta se explică prin faptul că astăzi nu există un Regulament tip aprobat prin Hotărîre de Guvern, Consiliile raionale eventual responsabile de eliberarea autorizaţiilor fiind nevoite să se ghideze de indicaţiile şi coordonările Ministerului Economiei.

În finalul şedinţei de lucru s-a ajuns la un numitor comun în ceea ce priveşte principalele puncte necesare de inclus în ulteriorul Proiect de Hotărîre şi înaintarea cît mai curîndă a acestuia spre aprobare de către Guvern. Totodată colaboratorii Ministerului Economiei au menţionat că vor fi căutate surse financiare adiţionale pentru ca pînă la sfîrşitul anului curent să fie pus în aplicare sistemul informaţional comun, de legătură între serviciile desconcentrate şi descentralizate pe orizontală şi structurile de resort centrale pe verticală.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa de lucru privind autorizarea activităţilor din comerţ - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta