Harta site-ului
Ajutor
Şedinţă de lucru organizată de DEBF
Şedinţă de lucru organizată de DEBF

 În data de 22 iunie 2016 în incinta Consiliului Raional Dubăsari  a fost desfășurată o şedinţă de instruire  a persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităţilor contractante în contextul implementării legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, care a intrat in vigoare  la 1 mai 2016.  În Monitorul Oficial nr. 150 din 31.05.2016 au fost publicate următoare acte normative ce reglementează domeniul achizițiilor publice:
-          Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665, 27 mai 2016)
-          Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 666, 27 mai 2016)
-          Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 667, 27 mai 2016)
-          Regulamentul cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 668, 27 mai 2016)
-          Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 669, 27 mai 2016)
În acest context, de către autoritățile contractante pot fi inițiate procedurile de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri  sau licitatie publică  confor planului anual de achiziţii planificat pentru anul bugetar în conformitate cu prevederile Legii Nr. 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015.
 Autoritățile contractante (cu excepția celor care desfășoară procedurile de achiziții publice prin SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice) vor utiliza modelul Anunțului de participare plasat pe pagina tender.gov.md la rubrica Modele de documente.
 
                                                                                                                                                                                                                                                         Specialist principal DEBF – Borşci Natalia

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţă de lucru organizată de DEBF - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta