Harta site-ului
Ajutor
Şedinţă de lucru cu privire la realizarea “Programului activităţilor de reintegrare a ţării”
Şedinţă de lucru cu privire la realizarea “Programului activităţilor de reintegrare a ţării”

   Pe data de 22 octombrie curent, a avut loc o sedinţă de lucru la preşedintele raionului în vederea executării "Programului activităţilor de reintegrare a ţării” conform Hotărîrilor de Guvern nr.191, 516 finanţat de către Biroul de reintegrare prin intermediul Ministerului de finanţe.
Şedinţa a fost prezidată de către preşedintele raionului dl Gr.Policinschi, au participat specialiştii din cadrul Direcţii construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului, şeful Direcţiei Administraţie Publică dl Iurii Cazac, reprezentantul Guvernului în teritoriu dl P.Profire şi  dl  V. Bătrîncea consilierul preşedintelui.
   Darea de seamă despre realizarea obiectivelor incluse în Programul de acţiuni pentru anul 2012 a fost prezentată de către dna Eudochia Nicolaev, şef Direcţia construcţii, unde au fost menţionate momentele pozitive de realizare a unor obiecte, dar şi lacunele care se întîlnesc, în prealabil la organizarea şi controlul procedurilor de achiziţii publice.
    În cadrul şedinţei au fost puse în discuţie următoarele obiective :
1.Reparaţia Centrului raional de cultură,tineret şi sport, com Coşniţa , pentru amplasarea şi amenajarea bibliotecii raionale - 350,0 mii lei
2.Reparaţia Fîntînii arteziene la Blocul locativ s. Coşniţa – 42,0 mii lei
3.Lucrări de proiectare a acoperişului  la grădinita de copii  s. Cocieri – 50,0 mii lei
4.Lucrări de proiectare a sistemului de încălzire şi cazangerii la grădiniţa de copii s. Cocieri – 18,0 mii lei 
5.Construcţia sistemului de iluminare nocturnă s. Vasilevca - 60,0 mii lei
6.Reparaţia clădirii Centrului de Sănătate s. Doroţcaia, schimbarea uşilor şi ferestrelor -250,0 mii lei
7.Finalizarea lucrărilor la grupul sanitar din Liceul Teoretic Doroţcaia – 25,0mii lei
8.Finalizarea lucrărilor de amenajare şi reparaţie a grădiniţei de copii s.Pîrîta -425,0 mii lei
9.Reparaţia galeriei la şcoala sportivă raională -120,0 mii lei 
10.Elaborarea proiectului tehnic pentru reparaţia Grădiniţei de copii s. Ustia şi proiectul pentru sistemul de canalizare inclusiv Staţia       
      Biologica s.Ustia – 80,0 mii lei
11.Reparaţia clădirii Comisariatului de poliţie raionale amplasat în s. Ustia  şi a clădirilor  sectoarelor de poliţie din raionul Dubăsari  - 
      250,0 mii lei
12.Elaborarea proiectului tehnic pentru construcţia sistemului de apeducte şi canalizare s. Ustia – 300,0 mii lei
13.Dotarea cu aparataj tehnic a cazangeriei Liceul Teoretic  s. Holercani – 250,0 mii lei
14.Finalizarea lucrărilor de electrificare a Gimnaziului s. Marcăuţi – 50,0 mii lei 
15.Reparaţia clădirii administrative a sediului primării  s. Marcăuţi – 251,0 mii lei 
   S-a discutat despre demararea lucrărilor de reparaţie capitală a Casei de cultură s. Coşniţa, care este obţinut prin  intermediul proiectului "Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” implimentat de către specialiştii din cadrul Consiliului raional, finanţat de PNUD cu suportul Uniunii Europene in sumă de 1605,0 mii lei şi contribuţia consiliului raional Dubăsari -200,0 mii lei.
   La finele şedinţei au fost stabilite indicaţiile preşedintelui raionului pentru executarea cu succes a programului menţionat mai sus pe anul 2012, care este foarte important pentru localităţile din raionul Dubăsari.

Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţă de lucru cu privire la realizarea “Programului activităţilor de reintegrare a ţării” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta