Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa de lucru cu participarea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare
Şedinţa de lucru cu participarea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare

La data de 14 februarie curent, conform planului de activitate al Direcţiei agricultură şi cadastru, în incinta Consiliului raional Dubăsari, s-a petrecut şedinţa de lucru cu participarea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primăriile localităţilor raionului Dubăsari, Inspectoratului Fiscal de Stat, reprezentantul ATC Centru CNAM, specialiştii Direcţiei agricultură şi cadastru. La şedinţa dată au fost puse în discuţie mai multe întrebări referitor la:
 • Totalizarea întocmirii Dării de seamă funciară pentru anul 2018, aprobarea şi prezentarea Deciziei Consiliilor locale privind aprobarea Dărilor de seamă funciare la Direcţie;
 • examinarea prevederilor Legii nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice, coordonarea suprafeţelor din domeniul public şi privat;
 • discutarea HG nr.705 din 20.10.1995 privind casarea şi defrişarea plantaţiilor perene;
 • respectarea Legii 198 din 15.05.2003 „Cu privire la arenda în agricultură” privind încheierea contractelor de arendă, termenul de valabilitate a contractelor, conţinutul şi condiţiile de înregistrare a lor;
 • respectarea Legii 39 din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari;
 • ţinerea şi evidenţa Registrelor cadastrale;
 • ţinerea Registrului Gospodăriilor Ţărăneşti;
 • respectarea HG nr. 967 din  03.10.2018 privind combaterea şi prevenirea ambroziei;
 • întocmirea Bilanţei terenurilor pe primării;
 • discutarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, costurile de procurare a Poliţelor de asigurare, reducerile pentru proprietarii de terenuri, excluderea poliţelor pe suport de hârtie şi includerea onlaine;
 • alte probleme şi neclarităţi apărute în activitatea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primării.
Dl S. Guvir şef Direcţie a menţionat că inginerii cadastrali îşi îndeplinesc atribuţiile serios şi responsabil, între ei şi colaboratorii direcţiei este o conlucrare bună, la orice solicitare se acordă permanent asistenţă metodologică şi informaţională. La rândul său inginerii cadastrali au adus mulţumiri pentru receptivitate, înţelegere, profisionalism din partea colaboratorilor Direcţiei agricultură şi cadastru.
Maria DICUSAR,  
Direcţia agricultură şi cadastru 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa de lucru cu participarea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta