Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa de lucru a dl S.Sainciuc, viceministrul Ministerului muncii, protecţiei sociale şi familiei al RM.
Şedinţa de lucru a dl S.Sainciuc, viceministrul Ministerului muncii, protecţiei sociale şi familiei al RM.

 La data de 19 martie curent a avut loc şedinţa de lucru organizată de Direcţia agricultură şi cadastru la solicitarea Ministerului muncii cu privire la soluţionarea problemei şomerilor cu statu special, angajaţi în gospodăriile agricole din s.Doroţcaia. La şedinţa dată au participat dl. S.Sainciuc, viceministrul Ministerului muncii, protecţiei sociale şi familiei al RM, dl.I.Holban, director Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Gr.Policinschi, preşedintele raionului Dubăsari, dna M.Jimbei, vicepreşedintele raionului, dna N.Avxentiev şef AOFM a raionului Dubăsari, A.Platon, şef adjunct of.Chişinău, Cancelaria de Stat, S.Terinte, consilier raional, preşedintele comisiei de specialitate, dl.V.Berzan, secretarul Consiliului raional, T.Nicolaev viceprimar de Doroţcaia, şefii de direcţii din cadrul Consiluilui raional, specialiştii Direcţiei agricultură şi cadastru, agenţii economici din s. Doroţcaia. 
Şedinţa a fost deschisă de dl Gr.Policinschi care a salutat prezenţa dlui S.Sainciuc şi a tuturor participanţilor, a mulţumit colegilor din Ministerul muncii pentru că au găsit posibilitatea să vină în teritoriul raionului, a solicitat ca la şedinţa dată să fie o discuţie sinceră, deschisă cu prezentarea informaţiilor, propunerilor şi chear a unor posibile soluţii pentru a rezolva problema de prelucrarea terenurilor după traseu şi de a veni cu unile soluţii de susţinere a agenţilor economici din partea stîngă a Nistrului pentru a asigura locuri de muncă pentru şomerii cu statut special.
Dna N.Avxentiev, şef AOFM Dubăsari a adus la cunoştinţă că pînă în luna ianuarie la agenţii economici din s.Doroţcaia erau înregistraţi 53 de şomeri cu statut special din care 35 persoane au fost eliberate şi înregistrate la primărie, din cauza neaccesului la terenurile după traseu lucrările sau stopat şi agenţii economici nu au venituri şi nu pot achita aceste persoane cu salarii.
La rîndul său agenţii economici au menţionat că majoritatea şomerilor cu statut special care au fost eliberaţi din gospodăriile agricole sunt combaineri şi mecanizatori, practic colectivele se distrug, iar alţi muncitori vor fi foarte greu de angajat. Sa abordat şi problema la trecerea vamelor şi îndeplinirea declaraţiilor. 
Dl S.Sainciuc, Viceministrul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei a adus la cunoştinţă că va avea loc o şedinţă de lucru la dl V.Osipov vicepremier pentru Reintegrare unde vor fi elaborate unele propuneri pentru platforma moldavă şi se va ridica problema de soluţionare a acesului la terenurile după traseu, iar pe 20 martie curent în sediul OSCE Chişinău va avea loc şedinţa tuturor grupurilor de lucru dintre partea Transnistriană şi Moldova, pe toate domeniile inclusiv şi domeniul agriculturii, economiei şi domeniul social privind ajutoarele umanitare, la care se vor discuta toate aspectele şi acel a accesului de după traseu. Totodată a menţionat ca dacă se va rezolva problema accesului, aceste persoane vor fi angajate la agentul economimic respectiv şi va fi soluţionată problema şomerilor cu statut special.
Dl I.Holban, director ANOFM a subliniat că terenurile după traseu nu se prelucrează, agenţii economici cad sub incidenţa legislaţiei RM, dacă mai mult de 50 % din suprafaţa terenurilor agricole sînt amplasate după traseu şi nu se prelucrează, deja agenţii economici nu mai pot păstra locurile de muncă a angajaţilor, care la rîndul său sînt eliberaţi, se propune în acest caz angajaţii de la gospodăriile agricole să fie egalaţi în drepturi cu şomeri cu statut special.
Preşedintele raionului a sublinia că conducătorii gospodăriilor agricole şi persoanele care sunt angajate în gospodăriile agricole, persoanele individuale care deţin terenuri după traseu şi pînă la traseu sunt într-o situaţie critică, majoritatea terenurilor din s.Doroţcaia 91 % sunt amplasate după traseu, terenurile nu se prelucrează, venituri nus, este necesar de găsit soluţii referitor la acces şi de susţinut activitatea colectivă. 

Referitor la întrebările parvenite din partea participanţilor, dna L.Cazac, şef Direcţia economie, a propus modificarea la Codul funciar, cînd merge vorba de persoanele care îşi eau terenul aparte şi nu le prelucrează amplasarea lor să fie la marginea cîmpului indiferent de acordul sau neacordul proprietarului, problema taxelor necesare de achitat la efectuarea lucrărilor de către ÎS Cadastru şi întrebarea privind politica în domeniul salarizării.
Dl S.Terinte conducător CP Oxentea service a abordat problema privind acordarea ajutoarelor sociale şi înregistrarea la Agenţia forţelor de muncă a persoanelor din s.Oxentea, s-a indignat de faptul că o bună parte din persoanele din Oxentea care sun la evidenţă ca şomeri şi primesc ajutorul social sunt abţi de lucru şi pot munci ca şi celelalte persoane. „Întrebarea este care e modalitatea de apreciere a persoanei cărui i se oferă plata ajutorului social, majoritatea persoanele din s.Oxentea care primesc ajutor social nu merită plata dată.” A solicitat ca Ministerul muncii să soluţioneze problema dată şi posibilitatea de afişare a listelor benificiarilor de ajutoare.

 Dl S.Sainciuc, Viceministrul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei s-a angajat că toate problemele care au fost abordate la Şedinţa dată vor fi transmise la organele de resort pentru examinare şi soluţionare.

             M.Dicusar, specialist principal DAC                                         

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa de lucru a dl S.Sainciuc, viceministrul Ministerului muncii, protecţiei sociale şi familiei al RM. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta