Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa de constituire a Asociaţiei preşedinţilor raionali în cadrul CALM
Şedinţa de constituire a Asociaţiei preşedinţilor raionali în cadrul CALM

Duminică, data de 27 mai, în incinta Centrului de odihnă „Prietenia”, a avut loc şedinţa de constituire a Asociaţiei preşedinţilor raionali în cadrul CALM. Participanţii au fost primiţi de către preşedintele r. Dubăsari, dl Grigore Policinschi, care este şi vice-preşedinte CALM şi vice-preşedinte al Camerei Regiunilor a Congresului Puterilor Locale şi regionale al Consiliului Europei.
Asociaţia preşedinţilor raionali din cadrul CALM este parte integrantă a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova şi reprezintă o platformă profesională de comunicare, schimb de experienţă şi promovare a drepturilor şi intereselor  autorităţilor publice locale de nivelul II. La şedinţă au participat 17 preşedinţi de raioane din cei 34, care au fost invitaţi.
Respectiv, crearea asociaţiei s-a petrecut legal şi în conformitate cu prevederile regulamentului ce perminte ca o asemenea asociaţie să constituie minimum 5 membri. Asociaţia este constituită în conformitate cu art. 16 alin. 2 al Statutului CALM, prin libera manifestare a voinţei preşedinţilor, asociaţi pe criterii profesionale, în vederea realizării în comun a scopului şi obiectivelor determinate de Statutul CALM. De comun acord, în cadrul şedinţei a fost ales preşedintele asociaţiei dl Victor Său, preşedintele raionului Soroca, iar în calitate de vice-preşedinţi au fost aleşi preşedinţii raioanelor Ştefan-Vodă, Dubăsari şi Ialoveni, reprezentanţi ai diferitor partide politice. Termenul de activitate al asociaţiei este nelimitat, însă preşedintele şi vicepreşedinţii aleşi pot activa în termenul de doi ani, stabilit în şedinţa de constituire.
În activitatea sa, Asociaţia se bazează pe principiile expuse în Statutul CALM, Cartea Europeană a Autonomiei Locale şi alte acte normative în vigoare. În special, Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei, caracterului non-partizan şi apolitic al activităţii membrilor săi, asigurării accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei.  Aceasta are drept scop promovarea intereselor profesionale comune ale membrilor săi, oferind în acest scop posibilităţi de stabilire a legăturilor mai strînse între aceştia, constituind în acest fel un forum pentru schimbul de idei, cunoştinţe şi experienţă cu privire la subiecte importante pentru preşedinţii raionali.
Misiunea Asociaţiei este de a oferi preşedinţilor, vicepreşedinţilor, consilierilor şi altor categorii de funcţionari raionali din cadrul CALM o platformă de comunicare bazată pe interese profesionale comune, asigurînd reprezentarea intereselor membrilor săi în activitatea CALM, precum şi în raport cu autorităţile publice centrale.  
Obiectivele Asociaţiei complementează obiectivele stabilite în statutul CALM şi se referă în special la:
(1) participarea activă şi eficientă la procesul de modernizare şi descentralizare a administraţiei publice din Republica Moldova;
(2) elaborarea si transmiterea subiectelor cu drept de iniţiativa a unor proiecte de acte normative si a unor propuneri de modificare sau completare a legislaţiei existente;
(3) formularea de propuneri în procesul de elaborare al proiectelor de acte normative; edificarea şi consolidarea unui parteneriat efectiv cu administraţia publică centrală;
(4) reprezentarea unitară a intereselor comune a autorităţilor publice locale de nivelul II în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi;
(5) coordonarea şi promovarea cooperării între autorităţile publice locale de toate nivelurile din Republica Moldova;
(6) promovarea unor forme de colaborare şi întrajutorare reciprocă a colectivităţilor locale în domeniile economic, financiar, social, cultura
l şi instituţional;
(8) facilitarea şi asistarea la soluţionarea problemelor comune ale autorităţilor locale;
(9) asigurarea asistenţei metodologice şi consultative pentru
membrii asociaţiei;
(10) organizarea unor activităţi pentru formarea şi
perfecţionarea profesională a preşedinţilor şi consilierilor raionali;
(11) cooperarea, în condiţiile legii, cu asociaţii similare de peste hotarele ţării;
(13) acordarea altor servicii membrilor săi în baza acordurilor încheiate.
În cadrul şedinţei s-a stabilit ca întîlnirea membrilor asociaţiei să se desfăşoare o dată la trei luni, respectiv se vor aduce la cunoştinţă problemele principale ce persistă în raioane şi care necesită o deosebită atenţie. Membrii şi-au dat acordul de a-şi aduce fiecare aportul în soluţionarea problemelor colegilor săi, atunci cînd li se va cere implicarea cu un sfat sau o decizie.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa de constituire a Asociaţiei preşedinţilor raionali în cadrul CALM - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta