Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa cu privire la proiectele investiţionale în derulare şi priorităţile de dezvoltare pentru perioada 2012-2013
Şedinţa cu privire la proiectele investiţionale în derulare şi priorităţile de dezvoltare pentru perioada 2012-2013

Marţi, la data de 11 decembrie curent, în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc şedinţa cu privire la situaţia în domeniul implementării proiectelor investiţionale pentru anul 2012, investiţiile aprobate prin legea bugetului de stat precum şi activitatea secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional.

Întrunirea a fost convocată de către Direcţia Dezvoltare economică investiţii şi relaţii transfrontaliere la indicaţia Preşedintelui raionului cu participarea primarilor localităţilor şi a colaboratorilor direcţiei Construcţie, direcţiei finanţe şi direcţiei asistenţă socială.

La şedinţă a fost pusă întrebarea cu privire la executarea surselor financiare alocate prin HG nr.191 din 4.05.2012 şi HG 516 din 18.07.2012 cu privire la aprobarea programului de activităţi de reintegrare a ţării. A fost discutată executarea fiecărei sume în parte din hotărîrile respective. A fost identificată problema cu privire la elaborarea proiectului tehnic pentru construcţia sistemului de apeduct şi canalizare în s. Ustia, care ţine de selectarea terenului, certificatului de urbanism. În acest sens,  Preşedintele raionului a dat indicaţia Direcţiei construcţii de a urgenta soluţionarea problemei în cauză şi înaintarea documentelor la Ministerul de finanţe pentru executarea lucrărilor menţionate.

Primarul satului Marcăuţi a pus în discuţie întrebarea cu privire la sediul primăriei din localitate. La acest capitol direcţia economie a menţionat, că procedura de licitaţie a fost desfăşurată cu prezentarea documentelor la Agenţia Achiziţii Publice, unde urmează a fi precăutate într-un  termen de 10 zile de la depunere.

În ceea ce priveşte proiectele implementate cu suportul Programului naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a fost menţionat faptul, că din cele 7 proiecte selectate pentru finanţare,  la moment se implementează doar 4. Perioada îndelungată de petrecere a procedurilor de licitaţie a avut ca urmare iniţierea lucrărilor de construcţie în perioada rece a anului, ceea ce a condus la prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru anul 2013.

Direcţia economie a anunţat despre cele 2 proiecte înaintate către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru din partea Consiliului raional Dubăsari şi primăriile Cocieri şi Molovata Nouă. Ca urmare a evaluării desfăşurate în mai multe etape pentru includerea în Documentul Unic de Program a fost selectată propunerea de proiect cu privire la  îmbunătăţirea atractivităţii turistice a localităţilor din lunca rîului Nistru.

De către Direcţia finanţe au fost enumerate obiectele, care vor fi finanţate din Bugetul de Stat pentru anul 2013 la capitolul investiţii capitale. La fel a fost pusă în discuţie problema statelor de personal în contextul restructurării instituţiilor şcolare.

În contextul informaţiilor cu privire la schimbările climaterice, din partea Preşedintelui raionului au fost date recomandări primarilor, de a atrage o mai mare atenţie situaţiei păturilor social - vulnerabile şi să intensifice activitatea comisiilor pentru situaţii excepţionale pe care le conduc.

Preşedintele raionului a reamintit celor prezenţi despre faptul că pentru data de 14 decembrie 2012 a fost stabilită desfăşurarea şedinţei Consiliului raional Dubăsari, invitînd primarii localităţilor pentru participare.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa cu privire la proiectele investiţionale în derulare şi priorităţile de dezvoltare pentru perioada 2012-2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta