Harta site-ului
Ajutor
Şedinţă cu participarea autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari
Şedinţă cu participarea autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari

Pe data de 2 iulie anul curent, a avut loc şedinţa ordinară cu participarea autorităţilor publice locale,  serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari. Şedinţa a fost prezidată de preşedintele raionului , dl Grigore  Policinschi. La şedinţa s-a discutat următoarea ordinea de zi:
1.Cu privire la măsurile şi activităţile petrecute în luna iunie.
 Raportori: Primarii localităţilor, şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul   Dubăsari, primarii localităţilor.
2.Sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna iulie.
Raportori: Primarii localităţilor, şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari,primarii localităţilor.
   În cadrul şedinţei s-au discutat mai multe chestiuni ce ţin de îndeplinirea programelor şi sarcinilor pe luna iunie şi sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna iulie. În acest context, au fost prezentate rapoartele şi informaţia de către şefii serviciilor desconcentrate în teritoriul raionului şi primarii localităţilor. 
-A.Gîncu, a adus la cunoştinţă  informaţia cu privire la antrenamentele efectuate în luna iunie. A informat de asemenea că de la începerea perioadei estivale în republică deja s-au înecat 20 persoane din care 6 sunt copii.
-M. Jimbei, a adus la cunoştinţă informaţia cu privire la efectuarea  controlului activităţii Direcţiei asistenţă socială de către Inspecţia socială a Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
-T. Tanasev a adus la cunoştinţă ocuparea locului II de către   Fanfara de la Holercani la festivalul- concurs  „Fanfara Argintie”, ediţia a XIII-a, or. Soroca.
-V. Russu a adus la cunoştinţă despre finalizarea amenajării  şi curăţirii fîntînilor în s. Oxentea. De asemenea a mulţumit preşedintelui raionului, dl Gr. Policinschi pentru acordarea unităţii de transport (Tractor cu căuş) cu ajutorul căruia au înlăturat  pagubele provocate de ploile abundente din ultima vreme. 
-P. Mamulat a anunţat despre rezultatele examenelor la ciclul gimnazial şi liceal.
-Iu.Cazac a informat despre realizarea tuturor  măsurilor  planificate pentru luna iunie.
   În continuare  dl Iu. Cazac,  a adus la cunoştinţă principalele măsuri planificate pentru  luna iulie, s-a accentuat că planul de activitate este plasat pe pagina web a raionului  www.dubasari.md.
  Reieşind din rapoartele şi informaţia prezentată de către şefii serviciilor descentralizate  şi desconcentrate din teritoriul raionului şi examinînd propunerile înaintate în organizarea activităţii pe perioada lunii iulie, au fost exprimate următoarele. SOLICITĂRI şi INDICAŢII: 
-SASP (Iu.Cazac) de recomandat APL de nivelul I procurarea unităţilor de transport corespunzătoare  pentru  efectuarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor şi înlăturarea pagubelor în caz de situaţii excepţionale şi calamităţi naturale .
-DF (G. Agatiev) va organiza un seminar cu contabilii din cadrul primăriilor cu privire la examinarea proiectului de buget anul 2014.
-DÎTS (L. Brăducean ) va planifica o şedinţă cu  toţi managerii instituţiilor de învăţămînt din raion cu privire la aprobarea  Hotărîrii de Guvern Nr. 447 din 28 iunie 2013 „Cu privire la inventarierea bunurilor imobile, proprietate a unităţilor administrativ teritoriale, aflate în gestiunea instituţiilor publice de învăţămînt”.
-şefii serviciilor descentralizate  şi desconcentrate din teritoriul raionului şi APL să aducă la cunoştinţă prin intermediul ziarului raional şi pagina web a  raionului, dările de seamă trimestriale întru respectarea principiului transparenţei. 
   Preşedintele raionului la finele şedinţei a mulţumit primarilor şi conducătorilor de servicii pentru aportul la organizarea şi petrecerea şedinţei festive consacrate împlinirii celor „10 ani de la reconstituirea  Consiliului raionului Dubăsari”, accentuînd faptul că în ciuda eforturilor de a boicota şedinţa consiliului şi şedinţa festivă, de către unii consilieri,  ambele au fost petrecute la un nivel înalt.

N.Ivanov, sp. pr. SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţă cu participarea autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta