Harta site-ului
Ajutor
Şedinţă cu participarea autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari
Şedinţă cu participarea autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari

Pe data de 3 septembrie anul curent, a avut loc şedinţa operativă cu participarea autorităţilor publice locale,  serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari. Şedinţa a fost prezidată de preşedintele raionului, dl Grigore  Policinschi. La şedinţa s-a discutat următoarea ordinea de zi:

1. Cu privire la măsurile şi activităţile petrecute în luna august şi sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna septembrie.

Raportori: V. Berzan, secretarul Consiliului raional, Primarii localităţilor, şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul   Dubăsari,primarii localităţilor.

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor, întreprinderilor şi obiectelor de menire  social-economică din raion pentru buna  funcţionare  în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014.

 Raportori: V. Berzan, secretarul Consiliului raional

Coraportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului Dubăsari

3. Cu privire la informaţia despre activitatea Biroului Comun petru Informaţii şi Servicii.

Raportor: Alexandru Stratulat, coordonator proiect în cadrul „UNWOUMEN”

4. Cu privire la situaţia privind colectarea sîngelui.

Raportor: Viorica Candul, Centrul Naţional  de transfuzie a sîngelui, V. Gulica, director IMSP CS Dubăsari

5.      Cu privire la înregistrarea obiectelor din domeniul învăţămîntului.

Raportor: Sergiu Guvir, şef Serviciul cadastru DAC

6. Cu privire la informaţia despre unele particularităţi de conlucrare dintre conducătorii de instituţii şi autorităţile publice locale de nivelul I ce ţin de executarea şi finanţarea lucrărilor de construcţii.

Raportor: Ana Brăiescu, şef Trezorăria teritorială Dubăsari

În cadrul şedinţei s-au discutat mai multe întrebări ce ţin de îndeplinirea programelor şi sarcinilor pe luna august şi sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna septembrie. În acest context, a fost prezentat planul de activitate pe perioada lunii septembrie a Consiliului raional Dubăsari în parteneriat cu APL de nivelul I şi serviciile desconcentrate şi descentralizate în teritoriu.

Reieşind din rapoartele şi informaţia prezentată de către şefii serviciilor descentralizate  şi desconcentrate din teritoriul raionului şi examinînd solicitările, propunerile  înaintate pentru organizarea activităţii eficientă  în perioada lunii septembrie, S-a decis: 

1. Se ia act de informaţia prezentată. 

2. Şefii serviciilor descentralizate  şi desconcentrate din teritoriul raionului să prezinte, în termenii stabiliţi, Secţiei administraţie şi servicii publice, planurile de activitate pentru luna viitoare şi rapoartele activităţilor organizate în luna precedentă

3. De convocat o şedinţă de lucru, cu participarea tuturor factorilor de decizieîn vederea implementării mecanismelor de conlucrare mai eficientă între autorităţile publice raionale ţi serviciile desconcentrate în teritoriul raionului.

4.  În cazurile organizării măsurilor ce nu au fost planificate de anunţat SASP CR Dubăsari pentru a monitoriza acţiunile date.

Referitor la a doua întrebare a fost pregătită Dispoziţia preşedintelui Nr. 145-n din 30 august 2013 „Cu privire  instituirea Comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii pentru sezonul de toamnă-iarnă 2013-2014”, conform Hotărîrii de Guvern 584 din 07.08.2013 şi a fost adusă la cunoştinţa  celor prezenţi de dl V. Berzan, secretarul consiliului raional Dubăsari.

Reieşind din informaţia prezentată, S-a decis:

1. Se ia act de informaţia prezentată.

2. Şefii serviciilor descentralizate  şi desconcentrate din teritoriul raionului şi APL de nivelul I de pregătit propuneri pentru programul de activităţi către perioada toamnă-iarnă 2013-2014

La a treia întrebare conform ordinei de zi, a luat cuvînt dna M. Jimbei, vicepreşedintele raionului,  a informat despre instituirea grupului de lucru conform Dispoziţiei preşedintelui raionului Nr. 108-n  din 18 iunie 2013 „Cu privire la instituirea grupului de lucru responsabil de planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor Biroului Comun de Informare şi Servicii şi a activităţilor necesare pentru implementarea programului „Abilitarea economică a femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii””, S-a decis:

1. Se ia act de informaţia prezentată.

Raportorul întrebări numărul cinci, dl Sergiu Guvir, a adus la cunoştinţă informaţia cu privire la mersul lucrărilor de înregistrare a obiectelor- proprietate a Consiliului raional, din domeniul învăţămîntului preuniversitar. Accentuînd necesitatea inventarierii şi înregistrării acestora conform Hotărîrii de Guvern Nr. 447 din 28.06.2013 „Cu  privire la inventarierea şi înregistrarea bunurilor imobile, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în gestiunea instituţilor publice de învăţămînt”

 A luat cuvînt: dl Grigore Policinschi, preşedintele raionului. Dumnealui a specificat necesitatea  inventarierii şi înregistrarea bunurilor imobile, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în gestiunea instituţilor publice de învăţămînt, întru buna activitate a instituţiilor şi implementarea  cu succes pe viitor  a diferitor proiecte investiţionale, S-a decis:

1. Se ia act de informaţia prezentată.

2. Serviciul relaţii funciare şi cadastru (dl. S. Guvir) în  comun cu Duirecţia juridică şi resurse umane (dl. S.Grigoriev) şi conducătorii instituţiilor de învăţămînt să urgenteze perfectarea documentelor necesare şi înregistrarea acestora la Oficiul Cadastral Teritorial Dubăsari, Filială a  Întreprinderii de Stat Cadastru.

 

Dna Ana Brăiescu, şefa Trezorării Teritoriale Dubăsari a informat primarii şi menagerii instituţiilor de învăţămînt despre necesitatea de a fi coordonat orice proiect cu specialiştii din cadrul Consiliului raional pentru a fi înregistrate cu succes la trezorăria teritorială Dubăsari.

 A luat cuvînt: dl Grigore Policinschi, preşedintele raionului. Dumnealui  a accentuat  că orice proiect investiţional, de reparaţie, construcţie trebuie obligatoriu de consultat cu Direcţia verificare şi control din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru a evita unele greşeli, ce vor stopa proiectele definitiv, Sa decis: 

1. Se ia act de informaţia prezentată.

2. Se recomandă autorităţilor APL de nivelul I perfectarea şi prezentarea documentelor confirmative la Trezorăria teritorială Dubăsari în termenii  stabiliţi şi în conformitate cu normele stabilite de legislaţia în vigoare.

La finele şedinţii s-a solicitata de la şefii serviciilor descentralizate  şi desconcentrate din teritoriul raionului şi APL să relateze prin intermediul ziarului raional şi pagina web a  raionului, dările de seamă trimestriale întru respectarea principiului transparenţei.

N.Ivanov, sp. pr. SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţă cu participarea autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta