Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor
Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor

Pe data de 23. 07. 2012, în cadrul Consiliului raional a avut loc şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor, prezidată de către Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului Dubăsari. La şedinţă au participat 11 membri a Consiliului, inspectorul superior al Serviciului minori a CPR Dubăsari, procurorul-adjunct în procuratura raionului Dubăsari şi şeful Secţiei situaţii excepţionale a raionului Dubăsari. Chestiunile discutate în cadrul şedinţei au fost:
1. Cu privire la măsurile întreprinse în raion pentru combaterea delincvenţei juvenile.
Raportor: Ruslan Rotari, inspector superior al Serviciului minori a CPR Dubăsari


2. Cu privire la situaţia cazurilor de suicid şi tentative de suicid în rîndurile copiilor .
Raportor : Ruslan Rotari, inspector superior al Serviciului minori a CPR Dubăsari

3. Cu privire la măsurile profilactice şi organizatorice ce ţin de prevenirea cazurilor de înec ale minorilor.
Raportor: Gîncu Andrian, şeful Secţiei situaţii excepţionale a raionului Dubăsari

În scopul promovării interesului major al copilului în societate, realizării Convenţiei ONU „privind drepturile copilului” din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului”, în conformitate cu Regulamentul de activitate al Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului şi avînd în vedere raportul prezentat de către Serviciul minori şi moravuri al CPR Dubăsari, Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor DECIDE:
1. Serviciul minori al CPR Dubăsari (dl R. Rotari) de comun acord cu APL de nivelul 1, DÎTS (dna L. Braducean), DAS (dl V. Vancea), DCT (dna V. Semionov):
  - va institui o evidenţă strictă şi separată a copiilor delincvenţi, în fiecare caz aparte, în dependenţă de circumstanţele concrete, va alege formele adecvate de protecţie a copiilor, asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie, sănătate şi instruire a acestora.
  - va asigura organizarea acţiunilor privind promovarea şi protecţia drepturilor copiilor delincvenţi.
2 DÎTS (dna L. Braducean), DAS ( dl V. Vancea), DCT (dna V. Semionov), CPR Dubăsari:
  - vor întreprinde măsurile necesare pentru consolidarea capacităţilor profesionale a persoanelor care au contacte permanente cu copiii în domeniul educaţiei, sănătăţii, protecţiei sociale, justiţiei, ordinii publice, precum şi a celui cultural privind protecţia drepturilor copilului
  - vor organiza acţiuni de sensibilizare a părinţilor cu înaintarea recomandărilor necesare privind modul de comunicare cu copiii şi supravegherea acestora întru prevenirea victimizării
  - vor organiza în cadrul instituţiilor de învăţămînt campanii de informare în domeniul educaţiei sexuale, prevenirii violenţei, abuzurilor la care pot fi supuşi minorii, infracţiunilor în cadrul cărora pot fi implicaţi, atenţionîndu-i asupra responsabilităţii penale şi impactului negativ al acestora asupra securităţii lor.
3 DÎTS (dna L. Braducean), DCT (dna V. Semionov), vor crea/ susţine activităţile de organizare a timpului liber în conformitate cu necesităţile copiilor, implicîndu-i activ în organizarea şi desfăşurarea lor.
4 CPR Dubăsari (dl V. Grabovschi), DÎTS (dna L. Braduceanu), DAS (dl V. Vancea) de comun acord cu alte instituţii abilitate, APL I în termen de o lună vor elabora un plan de activitaţi comune, pentru diminuarea fenomenului delicvenţei juvenile şi cazurilor de victimizare a minorilor, asigurînd protecţia drepturilor acestora.

În scopul promovării interesului major al copilului în societate, realizării Convenţiei ONU „privind drepturile copilului” din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului”, în conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului şi avînd în vedere rapoartele prezentate de către Procuratura raională, Comisariatul raional de poliţie , Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor DECIDE:
1. Serviciul Minori al CPR Dubăsari, Procuratura raională (dna V. Bradu), APL de nivelul 1, DÎTS (dna L. Braducean), DAS (dl V. Vancea):
  - de comun acord cu Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor, Consiliul pentru protecţia copilului aflat în dificultate, vor acorda asistenţa necesară copiilor în situaţie de risc, înaintînd propuneri concrete APL de nivelul I şi altor instituţii de resort pentru soluţionarea problemelor acestora.
  - vor alege formele adecvate de protecţie a copiilor, asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie, sănătate şi instruire a acestora,
  - pe fiecare caz de sinucidere sau tentativă de suicid al copilului şi în procesul urmăririi penale vor asigura, în condiţiile legii, indentificarea făptuitorului şi asigurarea tragerii la răspundere a acestuia,
  - vor efectua lucrul profilactic în rîndul copiilor, părinţilor, familiei, membrilor comunităţii, organizînd acţiuni de sensibilizare a societăţii asupra fenomenului, acţiuni de instruire a persoanelor care se află în contact cu copii, în scopul prevenirii situaţiilor care predispun copilul riscului de suicid.
  - vor încadra activ în procesul de desfăşurare a acţiunilor pentru acordarea asistenţei necesare copiilor în situaţie de risc a psihologilor şcolari.

În scopul promovării interesului major al copilului în societate, realizării Convenţiei ONU „privind drepturile copilului” din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului”, în conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului şi avînd în vedere raportul prezentat de către şeful Secţiei situaţii excepţionale a raionului Dubăsari (dl A. Gîncu), Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor DECIDE:
  - APL de nivelul I vor stabili în conformitate cu legislaţia în vigoare locurile amenajate pentru scăldat şi vor asigura condiţiile necesare în acest scop.
  - În timpul sezonului estival de către colaboratorii serviciilor specializate ale Serviciul PC şi SE Dubăsari în comun cu APL de nivelul I vor efectua razii în locurile de agrement, locuri de aglomeraţie, taberele de odihnă, informînd şi atenţionînd la măsurile de securitate pe apă în timpul scăldatului, a responsabililor de aceasta, dar şi a populaţiei.

Controlul asupra executării tuturor deciziilor se pune în seama preşedintelui Consiliului pentru protecţia dreptului copilului, vicepreşedintele raionului, dna M. Jimbei.

Direcţia asistenţă socială

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copiilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta