Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Consiliului raional Dubăsari din 12.04.2012
Şedinţa Consiliului raional Dubăsari din 12.04.2012

     Astăzi, în cadrul şedinţei Consiliului raional Dubăsari, convocată prin Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 56-n din 04 aprilie  2012 au fost propuse spre examinare 7 chestiuni spre aprobarea consilierilor raionali şi anume:
1.Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 03-07 din 25.07.2010.
Raportor: Grigore Policinschi, preşedintele raionului Dubăsari. 
Privitor la aprobarea modificărilor în "Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă a Consiliului raional”, au fost aprobate schimbările ce permit intervenţia promptă în caz de necesitate la acordarea ajutoarelor materiale persoanelor în situaţii foarte grave în dificultate, care au suportat sau necesită intervenţii chirurgicale costisitoare.Proiectul de decizie a fost votat unanim.
2.Cu privire la acordul Consiliului raional privind transmiterea în proprietate publică a unui imobil.
Raportor: Grigore Policinschi, preşedintele raionului Dubăsari.
La iniţiativa primarului de Coşniţa privind transmiterea Casei de Cultură din localitate din proprietatea publică a Consiliului local Coşniţa în proprietatea publică a Consiliului raional Dubăsari, avînd în vedere că raionul Dubăsari nu dispune de o instituţie de cultură cu statut raional, în scopul monitorizării şi desfăşurării eficiente a acţiunilor raionale în condiţii adecvate unui centru raional de cultură, organizării activităţii metodico-instructive şi culturale a întreg domeniului cultură, Consiliul raional a aprobat unanim proiectul dat de decizie.
3.Cu privire la mersul executării Programului raional de dezvoltare social – economică” Satul Moldovenesc” pentru anii 2005 – 2015, în anul 2011, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 06-01 din 24.12.2004;
Raportor: L.Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere.
Privitor la realizarea prevederilor Programului raional ,,Satul Moldovenesc” , a fost prezentată darea de seamă a programului dat pentru anul 2011.În rezultatul audierii informaţiei date, la proiect au fost propuse cîteva modificări care au fost aprobate unanim.
4.Cu privire la realizarea Programului raional de dezvoltare şi susţinere a micului bussines pentru anii 2009 – 2011, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 05-05 din 14.07.2009;
Raportor: L.Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere.
Referitor la realizarea Programului raional de dezvoltare şi susţinere a micului bussines pentru anii 2009 – 2011, au fost iarăşi propuse careva modificări în proiectul dat, ca rezultat avînd votarea pentru - 25 consilieri, abţinut - 1 consilier.
5.Cu privire la avizul Consiliului raional pentru casarea plantaţiilor multianuale, proprietate privată din teritoriul comunei Cocieri;
Raportor: S.Guvir, şef-adjunct Direcţia agricultură şi cadastru, şef serviciu cadastru.
Examinînd informaţia prezentată de către raportor, sa decis de a acorda aviz pozitiv pentru casarea suprafeţelor de 103,3ha de livezi, care sînt gestionate de către Gospodăria Ţărănească „Colun Gheorghe–1,8164 ha, SC „SALINISLACT” SRL–25,5095 ha, CAP „VICTORIA-COCIERI 2-75,3758ha şi Gospodăria Ţărănească „Agatiev Igor”- 0,6049 ha. Decizia a fost votată unanim. 
6.Cu privire la mersul realizării Programului teritorial de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 01-11 din 18.03.2011;
Raportor: V.Gulica, şef IMSP CMF Dubăsari.
La chestiunea ce ţine de sănătatea publică a fost subliniat şi evidenţiat procentajul sporit al cazurilor de tuberculoză înregistrate pe teritoriul raionului, situaţie care în ultimul timp este tot mai îngrijorătoare. În cadrul dezbaterilor a fost solicitată o prezentare mai amplă pentru următoarea şedinţă a Consiliului raional, a dării de seamă a CMF IMSP Dubăsari.
7.Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2012;
Raportor: Iu.Ţimbalist, şef Direcţie generală finanţe.
Aici desigur că nu au lipsit comentariile şi întrebările cu sens dublu vizavi de aprobarea rectificării bugetului raional pentru anul 2012.În acest proiect de decizie a fost prevăzută alocarea surselor financiare pentru organizarea eficientă a activităţii autorităţii executive, secţiilor/direcţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, în corespundere cu Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2012 şi organigrama, statele de personal ale Consiliului raional, aprobate prin deciziile acestuia. Proiectul dat a acumulat cel mai mic numar de voturi şi anume: pentru -17, împotrivă - 4, abţinut - 4.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Consiliului raional Dubăsari din 12.04.2012 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta