Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Consiliului raional Dubăsari din 10 decembrie 2010
Şedinţa Consiliului raional Dubăsari din 10 decembrie 2010

În conformitate cu Dispoziţia Preşedintelui raionului nr.126-n din 01 decembrie 2010 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional pe data de 10 decembrie2010, ora 11.00,  în sala mică de şedinţe a Î.M. ”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”, cu următoarea ordine de zi:

1.         Cu privire la pregătirile complexului social-economic din raion către perioada de toamnă-iarnă 2010-2011.

   Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului

2.         Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, secţiilor, direcţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional.

  Raportor: G. Policinschi, preşedintele raionului

3.         Cu privire la unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 03-17 din 12.10.2007 „Cu privire la instituirea Centrului raional de informare, cultură, artă şi turism”

   Raportor: G. Policinschi, preşedintele raionului

4.         Cu privire la totalurile concursului raional „Cea mai bună pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar 2010-2011.

   Raportor:M. Jimbei, vicepreşedintele raionului

5.         Cu privire la aprobarea reţelei de clase în instituţiile de  învăţămînt preuniversitar.

   Raportor: L. Brăducean, şef-interimar DGÎTS

6.         Cu privire la instituirea Comisiei medico-psiho-pedagogice a raionului Dubăsari.

   Raportor: L. Brăducean, şef-interimar DGÎTS

7.         Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 04-09 din 12.09.2008 „Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului consultativ al DGÎTS”.

   Raportor: L. Brăducean, şef-interimar DGÎTS

8.         Cu privire la informaţia privind profilaxia şi combaterea tuberculozei în raion.

   Raportor: V. Gulica, director IMSP CMF Dubăsari

9.         Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Serviciului de asistenţă socială comunitară.

   Raportor: V. Vancea, şef Direcţie asistenţă socială

10.     Cu privire la numirea evaluatorului.

Raportor: T. Iepure, consultant în probleme resurse umane

11.     Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2010.

Raportor: L. Cazac, şef-interimar Direcţie generală finanţe

12.     Cu privire la monitorizarea executării surselor financiare alocate din soldul disponibil al Consiliului raional în anul 2010 la primăriile din teritoriul raionului

              Raportor: L. Cazac, şef-interimar Direcţie generală finanţe

13.     Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 07-06 din 20.11.2009 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de constituire şi utilizare a mijloacelor speciale ale Consiliului raional Dubăsari

Raportor: L. Cazac, şef-interimar Direcţie generală finanţe

14.     Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 01-13 din 11.02.2010 „Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010”

Raportor: L. Cazac, şef-interimar Direcţie generală finanţe

15.     Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 08-12 din 10.12.2009 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2010 în lectura a doua”

   Raportor: L. Cazac, şef-interimar Direcţie generală finanţe

16.     Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2010.

   Raportor: L. Cazac, şef-interimar Direcţie generală finanţe

17.     Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2011, în prima lectură.

   Raportor: L. Cazac, şef-interimar Direcţie generală finanţe

18.     Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2011, în  lectură a doua.

   Raportor: L. Cazac, şef-interimar Direcţie generală finanţe

19.     Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01-27 din 22.02.2008 „Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional Nr. 02-02 din 20.07.07 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei consilierilor raionali”.

   Raportor: V. Berzan, secretarul Consiliului raional

20.     Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2011.

            Raportor: V. Berzan, secretarul Consiliului raional


Reamintim că conform art. 13 al Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional "şedinţele din cadrul autorităţilor publice privind luarea de decizii sînt publice, cu excepţia cazurilor prevătute de lege".


Fişierul Dispoziţiei de mai sus precum şi proiectele de decizii respective le puteţi descărca la compartimentul "Deciziile Consiliului" din meniul principal (localizat în partea stîngă a paginii curente) sau faceţi clik pe următorul link: http://dubasari.md/load/proiecte_de_decizii/3-1-0-53


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Consiliului raional Dubăsari din 10 decembrie 2010 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta