Harta site-ului
Ajutor
Şedinta Consiliului de Coordonare IP “IARD”
Şedinta Consiliului de Coordonare IP “IARD”

 La data de 19.02.2015 a avut loc şedinţa Consiliului de Coordonare IP “IARD”, cu participarea membrilor consiliului de coordonare, în  componenţa : Policinschi Gr. – preşedintele Raionului Dubăsari,  Spinovschi R. – Şef Directie Finanţe Raionul Dubăsari, Gurgurov  Petru – consilier juridic Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului  Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), Alexei Gafeli – şef adjunct  Direcţia Dezvoltare Economică, Investiţii şi Relaţii Transfrontaliere,  Petru Leşan – consilier raional.  De asemenea, au participat în calitate de invitaţi : Cazac L. – Şef directia economie  CR Dubăsari.

Ordinea de zi a şedinţei a inclus următoarele subiecte :

  1. Raportul anual de activitate al IP IARD pentru anul 2014 ;
  2. Cu privire la executarea bugetului  IP IARD pentru anul 2014 ;
  3. Cu privirea la utilizarea mijloacelor financiare din programele de finanţare parvenite de la ODIMM ;
  4. Cu privire la modificarea salariilor statelor de personal IP IARD, ca urmare a modificării salariului minim pe economie ;
  5. Cu privire la aprobarea bugetului  al IP IARD pentru anul 2015;
  6. Cu privire la incubarea noilor rezidenţi IP IARD ;
  7. Cu privire la aprobarea planului strategic IP IARD .

De către administratorul IP „IARD” a fost prezentat un raport amplu privind activitatea IP IARD pentru anul 2014, precum şi executarea bugetului pentru anul 2014, detaliat pe articole la venituri şi cheltuieli. Au fost discutate direcţiile în care s-au utilizat finanţările obţinute din diferite proiecte, precum şi necesitatea accesării acestor proiecte şi în continuare. De asemenea au fost abordate şi aspectele financiare de asigurare a viabilităţii şi sustenabilităţii incubatorului pe viitor.  A fost prezentat şi discutat planul strategic al incubatorului, şi anume strategiile de dezvoltare, factorii critici de succes, acţiunile pe viitor, etc, planul nominalizat fiind o platformă de lucru a IP IARD pentru următorii ani. Totodată, au fost prezentaţi şi rezidenţii incubatorului la etapa actuala, după cum urmează:

  1. Atelier de Croitorie (SRL "Arvipeh Style")

2.Producerea şi asamblarea mobilei (SRL "Samelux")

3.Producerea uşi şi ferestre PVC (SRL "Geul Grup")

4.Servicii taxi (SRL "Auto Feh")

5. Servicii în construcţii (SRL “Igostaff”)

6. Producerea şi asamblarea mobilei capitonate (SRL “Aravet Mobil”)

7. Servicii transport public (II “Moiseev Aurel”)

Au fost abordate problemele cu care se confruntă rezidenţii în activitatea cotidiană şi  soluţiile necesare pentru a depăşi obstacolele întîlnite.

Toate întrebările prezentate în ordinea de zi au fost analizate, discuţiile fiind orientate spre o soluţionare cît mai pozitivă , atît pentru activitatea incubatorului , cît şi pentru economia locală. Aducem mulţumiri tuturor participanţilor la şedinţă, pentru discuţiile constructive purtate şi ambianţa lucrativă creată.

           Administrator  IP “IARD”                                    Eugenia Nirca

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinta Consiliului de Coordonare IP “IARD” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta