Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Consiliului de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei
Şedinţa Consiliului de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei

Conform programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari, Direcţiei asistenţă socială, pe data de 24.04.2014 a avut loc şedinţa Consiliului de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei cu următoarea ordine de zi:
1.    Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale participanților și familiilor participanților decedați în urma lichidării consecințelor catastrofei nucleare de la Cernobîl;
Raportor : V. Vancea, şef DAS
2.    Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale persoanelor cu dizabilități și participanților la cel de-al doilea război mondial, persoanelor asimilate participanților la cel de-al doilea război mondial și soțiilor nerecăsătorite, ai participanților la cel de-al doilea război mondial, căzuți la datorie; 
Raportor : V. Vancea, şef DAS
3.    Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale pe luna aprilie familiilor defavorizate (conform cererilor depuse, demersurilor parvenite din partea Comisiilor locale pentru ajutoarele materiale);
Raportor : V. Vancea, şef DAS
4.    Cu privire la susţinerea materială a cantinei sociale „Oxentea” ( 2000 lei), pe luna aprilie 2014,  conform regulamentului de activitate a acesteia.
Raportor : E. Bacioi, contabil-şef DAS

Şedinţa a fost prezidată de preşedintele raionului dl Grigore Policinschi, preşedintele Consiliului de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei.
Astfel, prin decizia nr.8 din 24.04.2014 se acordă ajutor material participanţilor, inclusiv invalizilor şi familiilor participanţilor decedaţi în timpul lichidării consecinţelor catastrofei nucleare de la Cernobîl, 40 persoane în sumă totală de 28000 lei.
Se acordă ajutor material participanţilor, invalizilor, văduvelor participanţilor decedaţi  în Marele Război pentru Apărarea Patriei şi persoanelor asimilate participanţilor la Marele Război pentru Apărarea Patriei, 22 persoane în sumă totală de 20200 lei.
Se acordă ajutor material persoanelor social-vulnerabile, 61 persoane în sumă totală de 32300 lei.
Se distribuie mijloace financiare din Fondul republican şi Fondul local Dubăsari de susţinere socială a populaţiei în sumă de 2000 (două mii) lei pe luna aprilie pentru cantina socială din satul Oxentea.
Toate ajutoarele materiale aprobate de către consiliu vor fi repartizate de către Direcţia asistenţă socială, conform planului de activitate.

Zinaida STASEV- specialist principal, Direcția asistență socială

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Consiliului de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta