Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale
Şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale

 Avînd în vedere ridicarea nivelului de apă în rîul Nistru, cît şi starea nesatisfăcătoare a unor porţiuni de diguri din teritoriul raionului, pe data de 19 mai 2014, preşedintele raionului, dl Grigore POLICINSCHI, preşedintele Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale, a convocat şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţională, cu următoarea ordine de zi: 
1. Cu privire la starea digurilor de protecţie de pe rîul Nistru din preajma satului Pohrebea – Coşniţa - Pîrîta - Doroţcaia de pe platoul Coşniţa.
2. Cu privire la desfăşurarea aplicaţiilor demonstrative cu implicarea postului de salvatori şi pompieri din cadrul Consiliului raional Dubăsari, care va avea loc la IM Centrul de odihnă pentru copii şi tineret ,,Prietenia’’.
3. Cu privire la examinarea cererii dnei Grosu Ludmila Vasile an.1968, locuitoarea satului Cocieri, privind acordarea unui suport financiar pentru reparatia acoperisului, deteriorat complet în urma incendiului produs pe data de 9.04.14.
Din cei 26 membri ai Comisiei raionale CSE au fost prezenţi 24. De asemenea, la şedinţă au fost invitaţi să participe şeful-adjunct al Oficiului Teritorial Chişinău a Cancelariei de Stat, primarii satelor şi comunelor, administratorul IM Centrului de odihnă pentru copii şi tineret,, Prietenia’’. 
În urma informaţiilor prezentate de către raportori, a fost decis înaintarea repetată a demersurilor către APC de resort privind situaţia digurilor de protecţie de pe platoul Coşniţa şi mai ales porţiunea de dig din preajma satului Pîrîta care necesită o reparaţie de urgenţă, aflîndu-se într-o situaţie deplorabilă, catastrofală şi care prezintă un risc sporit de inundaţie a terenurilor cît şi gospodăriilor locuitorilor satelor Pîrîta, Coşniţa, Pohrebea şi Doroţcaia, reieşind din faptul că nu au fost întreprinse nici o măsură din partea autorităţilor centrale la adresările anterioare ale primarilor localităţilor respective.
Autorităţilor publice locale vor întreprinde măsurile necesare pentru neadmiterea deplasărilor pe dig a unităţilor de transport cît şi efectuarea lucrărilor de şanţ de către agenţii economici în vederea pompării apei din rîul Nistru, blocarea accesului pe dig (cu bariere, movile de pămînt) în perioada de ridicare a nivelului apei. 
Din fondul de rezervă a Consiliului raional Dubăsari a fost alocată suma de 7 mii lei dnei Grosu Ludmila din comuna Cocieri pentru ridicarea acoperişului locuinţei.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta