Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane în şedinţă de lucru
Şedinţa Comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane în şedinţă de lucru

Pe data  de 18 iulie anul curent,  s-a petrecut şedinţa lucrativă a Comisiei raionale în combaterea TFU. Pe ordinea de zi a şedinţei a fost  stabilită o singură întrebare  „Cu privire la totalurile activităţii Comisiei raionale pentru TFU în perioada de 6 luni ale anului 2013”. Din rapoartele: procurorului raionului, dna V. Bradu; şefa Echipei Multidisciplinare DAS, dna E. Constantinov; psihologul  SPP DÎTS, dna  N. Ureti  s-a constatat că în perioada vizată nu s-au înregistrat  la organele de drept careva sesizări cu privire la persoane traficante sau persoane traficate.
Dna M. Jimbei, vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei a accentuat faptul că s-a lucrat foarte mult  în colaborare cu: procuratura raională, IP Dubăsari, DAS, DÎTS şi alte instituţii de resort din teritoriu pentru a minimaliza la maxim cazurile de trafic de fiinţe  umane în raion.
Astfel, s-a hotărît  continuarea campaniei de profilaxie în combaterea TFU, în scopul protejării minorilor, persoanelor din familii socialmente vulnerabile şi a persoanelor aflate  în situaţii de risc. În rezultatul examinării  membrii comisiei raionale pentru TFU au luat următoarea decizie: „Cu privire la totalurile activităţii Comisiei raionale pentru TFU în perioada de 6 luni ale anului 2013”
În conformitate cu prevederile Legii Nr.241 din 20.10.05 privind  prevenirea şi combaterea TFU, cu planul de activitate al Comisiei raionale pentru combaterea TFU, cu recomandările  Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi examinînd informaţia prezentată de procurorul raionului Dubăsari, dna V. Bradu, avînd în vedere totalurile activităţii Comisiei raionale pentru TFU pentru  semestrul I al anului 2013 , Comisia  A DECIS:
1.      Se ia act de informaţia prezentată.
2.      Se menţionează activitatea în comun şi eforturile depuse de către instituţiile de resort (DÎTS, DAS, DCT, Procuratura, IP Dubăsari, AOFM) privind măsurile întreprinse pentru prevenirea TFU.
3. Inspectoratul  de poliţie Dubăsari (dl V.Grabovski), procuratura raională (dna V.Bradu), de comun cu APL de nivelul I, serviciile descentralizate de resort din raion:
3.1   să  asigure continuitatea  acţiunilor comune pentru combaterea TFU, pentru  protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane (minori, copii din familii socialmente vulnerabile).
3.2   vor asigura transparenţa tuturor acţiunilor realizate în domeniul profilaxiei, prevenirii şi combaterii acestui viciu, mediatizarea periodică a acestora.
3.3   vor stabili parteneriat şi cooperare permanentă cu Echipa  Multidisciplinară şi Comisia Teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
4. Se pune în sarcina responsabilului   IP Dubăsari monitorizarea, profilaxia şi implicarea în soluţionarea cazurilor de  TFU.
5. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama preşedintelui Comisiei pentru combaterea TFU, dna M Jimbei, vicepreşedintele raionului.

N. Ivanov, sp. pr. SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane în şedinţă de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta