Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa comisiei extraordinare sanătate publică
Şedinţa comisiei extraordinare sanătate publică

La data de 18 octombrie, în sala mare de şedinţe a Consiliului raional a avut loc Şedinţa comisiei extraordinare sanătate publică, prezidată de dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele şedinţei, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la situaţia prin toxicoinfecţii alimentare, boli diareece acute  şi otrăvirile cu ciuperci în raion. Raportor: N.Chirilov, medic şef CSP Criuleni, A.Spiridonov  şef DRSA

2. Cu privire la protecţia mediului şi calitatea apei în localităţile raionului.

Raportor: N.Chirilov, medic şef CSP Criuleni, A.Grajdianu, şef Secţia ecologie

Conform informaţiilor prezentate de Centru sănătate publică situaţia prin boli diareece acute în raion rămîne alarmantă. Pe parcursul a 9 luni cazurile de boli diareece acute sunt în scadere de la 95 cazuri în 2012 la 77 cazuri 2013.Din total cazuri 75,3 % sunt la copii 0-17 ani. La copii cu vărsta pana la 1 an se atestă o scădere considerabilă a îmbolnăvirilor la 10 cazuri faţă de 20 cazuri în 2012., posibil este şi rezultatul împlimentării vaccinului Rotarix la aceşti copii. Cazuri de îmbolnăvire sau înregistrat în 10 localităţi din raion şi anume: Cocieri-17 cazuri, Pîrîta, Molovata Nouă cate 10 cazuri, Coşniţa 8 cazuri, Ustea 7 cazuri, Molovata, Holercani, Oxentea căte 6 cazuri, Doroţcaia 5 cazuri, Pohrebea 2 cazuri. Conform directivelor în vigoare, au fost supuse anchetăriii epidemiologice 53 de focare de boli diareece acute. În 36 cazuri factor de transmitere au servit produsele alimentare, iar condiţiile, ce au favorizat infectarea au fost încalcarea regulilor sanitaro-igienice de preparare, pastrare bucatelor la temperaturi mai înalte, nerespectarea termenilor de păstrare, folosirea laptelui  neprelucrat termic la copii,  întrebuinţarea legumelor, fructelor nespălate, nerespectarea igienei personale, lipsa condiţiilor pentru respectare igienei personale. Îmbolnăvirele prin boli diareece acute au purtat un caracter sporadic. A fost înregistrat doar un focar de salmoneloză în satul Cocieri cu 3 cazuri, 2 cazuri fiind depistate în urma examinării microbilogice a contacţilor. Se întălnesc cazuri, cand bolnavii solocitind asistenţa medicală urgentă, refuză tratamentul corespunzător, astfel punînd în pericol de infectare membrii familiei, colectivului.

Pericol major prezintă şi organizarea şi petrecerea ceremoniilor(nunţi, cumătrii, petreceri) cu împlicarea în masa a populaţiei la baza instituţiilor neautorizate în acest domeniu. Bucatele sunt pregătite cu nerespectarea tehnologiilor de producere, antrenarea în pregătirea bucatelor a persoanelor fără pregătire specială şi cu cunoştinţe igienice insuficiente.

În scopul neadmiterii agravării situaţiei epidemiologice prin boli diareece acute este necesar, fortificarea măsurilor de informare a populaţiei , privind prevenirea bolilor diareece acute, prin cultivarea regulilor igienice elimentare:

1. respecrtarea tehnologiilor de pregătire a bucatelor;

2.spălarea frecventă a mănilor (înainte de masă, după veceu);

3.respectarea termenilor de păstare a produselor mai ales cele uşor alterabile;

4.evitarea procurării produselor din locurile neautorizate, în lipsa condiţiilor de comercializare şi păstrare acestora;

5.prevenirea pătrunderii în locuinţe, mai ales în bucătărie a muştelor, insectelor, şoarecelor.

Evaluînd situaţia aprovizionarii cu apă potabilă a localităţilor s-a constatat pe perioadă de gestionare a anului curent s-au exploatat doar 87% fîntîni arteziene şi 95 % de apeducte din cele existente. De servicii de alimentare cu apă potabilă în mod centralizat în teritoriul raionului benefeciază doar 49 % din populţia totală a raionului. Pe parcursul anului 2013 la baza laboratoarelor acreditate la Centru sănătate publică Criuleni au fost supuse cercetărilor fizico-chimice şi microbiologice apa din 46 sonde. Probele  conforme parametrilor după conţinutul de amoniac s-au depistat din fîntînile arteziene din localităţile: Doroţcaia 2 din 5 sonde, Cocieri 1 din 4 şi Pîrîta 1 din 2. Probe neconforme la indici microbieni din fîntînile arteziene nu au fost depistate.În majoritatea localităţilor nu se practică curăţarea şi dezinfectarea profilactică a fîntînelor de mină. Întru ameliorarea situaţiei nominalizate este necesar elaborarea planurilor locale de siguranţă a apei potabile cu protecţia surselor de înmagazinare a apei în rezervuare, distribuirea apei, livrarea apei potabile sigure prin evitarea poluării surselor şi sistemelor de apeduct, asigurarea populaţiei , inclusiv a colectivelor organizate cu apă potabilă îmbuteliată în cazul lipsei surselor sigure de alimentaţie., amenajarea zonelor de protecţie sanitară a sondelor arteziene, asigurarea autorizaţiei sanitare cu drept la exploatarea surselor centralizate .

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa comisiei extraordinare sanătate publică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta