Harta site-ului
Ajutor
Şedința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari
Şedința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari

 La data de 20.10.2014, a avut loc ședința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în incinta Consiliului raional Dubăsari cu următoarea ordine de zi:

I. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului Consultativ al AOFM pentru iulie 2014 – iunie 2015. Raportor: Nadejda Avxentiev.
II. Cu privire la activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă în trimestrul III anul 2014 şi sarcinile de activitate pentru trimestrul IV curent. Raportor: Nadejda Avxentiev.
III. Cu privire la posibilitatea antenării șomerilor la lucrări publice remunerate. Raportor: Nadejda Avxentiev.
IV. Cu privire la analiza structurii şomerilor aflaţi în evidenţă şi intensificarea conlucrării cu şomerii pasivi. Raportor: Sandul Elena

Membrii Consiliului Consultativ au fost informați despre diversele măsuri întreprinse de către specialiștii agenției în scopul prestării serviciilor calitative persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pe parcursul trimestrului III 2014 și problemele existente. Pe parcursul anului 2014, serviciile oferite de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari au contribuit la realizarea activităţii de ocupare şi formare profesională a forţei de muncă, protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la nivel raional. Persoanele, care au apelat la AOFM, au fost informate despre locurile de muncă vacante la momentul adresării, despre posibilităţile plasării în cîmpul muncii, atît individual, cît şi prin participare la diferite măsuri active desfășurate în cadrul Agenției: 3 seminare informative, 2 tîrguri a locurilor de muncă și un mini tîrg în com. Coșnița. În rezultat, 121 persoane au fost angajate în cîmpul muncii prin confirmare de la începutul anului şi 35 persoane plasate în cîmpul muncii de sinestătător. Agenţia, în colaborare cu primăriile, e dispusă de a desfăşura tîrguri ale locurilor de muncă, inclusiv la lucrări sezoniere, în toate localităţile raionului cu condiţia ca agenţii economici din teritoriu să participe şi să declare locurile vacante de care dispun. Astfel, o parte de şomeri ar fi angajaţi în muncă legal şi numărul beneficiarilor de ajutor de şomaj şi social ar diminua considerabil. În ceea ce privește antrenarea şomerilor la lucrări publice remunerate, întîmpinăm mari dificultăţi în organizarea şi desfăşurarea lucrărilor publice în comunităţi, deoarece nu sunt prevăzute mijloace financiare în bugetul local și nedorinţa primarilor de a organiza astfel de lucrări, mai ales în satele unde avem șomeri cu statut special: Primăria s. Doroțcaia, Primăria s. Coșnița, Primăria s. Cocieri. Astfel, s-a stabilit ca AOFM să recomande APL de nivelul I să examineze situația economică din bugetul local și să prevadă antrenarea a cel puțin 5% de persoane din rîndurile șomerilor la lucrări publice remunerate. În conformitate cu datele statistice, numărul șomerilor înregistrați de la începutul anului, inclusiv cei aflați în evidență la 01.01.2014, constituie 1220 de persoane. În pofida măsurilor întreprinse de AOFM Dubăsari pe piața muncii pe parcursul anului 2014, situația categoriilor de persoane ce au o durată a șomajului de peste 2 ani de zile o constituie 347 de șomeri. O atenție deosebită li se acordă persoanelor ce au o durată de șomaj de peste doi ani, persoanelor vulnerabile, celor eliberate din detenție, demobilizate cît și persoanelor ce sunt în căutarea unui loc de muncă după concediul de maternitate. Șomajul de lungă durată ( mai mult de 24 luni) se consideră unul din indicatorii de bază ai dezvoltării sociale care reflectă, în mod special, funcționalitatea pieții muncii. Angajatorii nu respectă legislaţia în vederea declarării locurilor de muncă libere, aceasta fiind o cauză a creșterii ratei de șomaj. De asemenea, angajatorii nu se implică la pregătirea forţei de muncă, aceasta fiind barieră la integrarea pe piaţa muncii. Toate serviciile, metodele și programele implimentate de către Agenție sunt orientate spre asigurarea protecției sociale și integrarea persoanelor pe piața muncii. Astfel, AOFM Dubăsari depune eforturi mari pentru a asigura o creștere pe cît de posibilă a nivelului ocupării, precum și pentru a oferi o protecție socială adecvată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv și persoanelor defavorizate.

 Avxentiev Nadejda, şef AOFM Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta