Harta site-ului
Ajutor
SECURITATEA TRAFICULUI RUTIER
SECURITATEA TRAFICULUI RUTIER

Pe data de 27 septembrie 2011 a avut loc şedinţa Comisiei pentru securitatea circulaţiei rutiere din raionul Dubăsari, prezidată de preşedintele raionului dl Grigore Policinschi. În cadrul şedinţei a fost discutată examinarea situaţia securităţii rutiere din raion pe parcursul a 9 luni de activitate 2011.


Conform raportului prezentat de dlManoli Ştefan, şef SPR CPR Dubăsari pe parcursul a 9 luni ale anului 2011 pe teritoriul deservit de SPR CPR Dubăsari au fost înregistrate : 10-accidente rutiere; 0-decedaţi; 12-răniţi.

În scopul ridicării nivelului de disciplină a participanţilor la trafic de către efectivul SPR CPR Dubăsari în perioada de timp nominalizat, au fost petrecute 70 de lecţii în instituţiile şcolare şi colectivele de muncă a raionului Dubăsari. În perioada acestor 9 luni ale anului de către efectivul SPR CPR Dubăsari au fost depistate în total 1276 contravenţii administrative din domeniul circulaţiei rutiere.

De asemenea, la şedinţă au fost discutate două întrebări extrem de importante pentru raionul Dubăsari, şi anume:
1.    Cu privire la situaţia securităţii rutiere din raion pe parcursul a 9 luni de activitate 2011.
      Raportor:  Manoli Ştefan, şef SPR CPR Dubăsari.
În urma discuţiilor din cadrul şedinţei, Comisia pentru securitatea circulaţiei rutiere din raionul Dubăsari A DECIS:
1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Şt.Manoli,şef SPR CPR Dubăsari.
2. Serviciul Poliţie Rutieră al CPR Dubăsari (dl Şt.Manoli):
    2.1 va promova şi va menţine în continuare indicatorii pozitivi de activitate a Serviciului Poliţie Rutieră Dubăsari;
    2.2 va implica reprezentanţii gărzii populare în activitatea Poliţiei Rutiere pentru menţinerea ordinei publice în localităţi şi pe trasee;
    2.3 va ţine la control ca indicatoarele circulaţiei rutiere să fie instalate sau anulate prin intermediul Comisiei pentru securitatea circulaţiei rutiere din raionul Dubăsari;
   2.4 va înainta propuneri directorilor instituţiilor preuniversitare, de a include în gărzile populare ce activează în raion a elevilor claselor de liceu care au atins vîrsta de 18 ani;
   2.5 de comun cu APL I (primăriile) şi directorii instituţiilor preuniversitare vor examina necesitatea şi posibilitatea instalării pe traseele din preajma instituţiilor şcolare şi preşcolare a semnelor rutiere şi a instalaţiilor de micşorare a vitezei şi vor întreprinde măsuri întru stabilirea unor relaţii de colaborare mai strînse între aceste instituţii;
   2.6 va asigura transparenţa acţiunilor efectuate prin intermediul ziarului raional „Noutăţi Nistrene”.
Decizia a fost primită unanim

2. Examinarea demersului cu privire la circulaţia transportului cu tonaj mai mare de 20 tonepe traseul Ustia-Molovata.
Raportor:  Trestian Valeriu, şef ÎS „Drumuri Dubăsari”
Întru ameliorarea şi întreţinerea drumurilor din raion şi examinarea demersului cu privire la circulaţia transportului cu tonaj mai mare de 20 tone pe traseul Ustia-Molovata Comisia A  DECIS:
1. Serviciul Poliţie Rutieră (dl Şt.Manole) de comun cu ÎS "Drumuri Dubăsari” (dl Trestian V) va întreprinde măsurile de rigoare în scopul:
    1.1 neadmiterii deplasării autocamioanelor cu greutatea totală mai mare de 20 tone pe traseul Ustia – Molovata;
    1.2 efectuării controalelor, privind greutatea transportului ce traversează drumurile locale nou construite din raion şi utilizarea măsurilor respective de restricţii la acest capitol;
    1.3 menţinerii curăţeniei pe traseele naţionale şi raionale, staţiile de oprire pentru pasageri;
    1.4 evitării deteriorării şi dispariţiei indicatorilor circulaţiei rutiere;
    1.5 prezentării la şedinţa următoare a Comisiei pentru securitatea circulaţiei rutiere din raionul Dubăsari, informaţia cu privire la semnele rutiere, analiza, propuneri, administrarea indicatoarelor;
    1.6 prezentării în  timp de 5 zile, preşedintelui raionului, informaţia cu privire la circulaţia autocamioanelor cu greutatea mai mare de 20 tone pe traseul Ustia – Molovata şi despre realizarea deciziei Comisiei pentru securitatea circulaţiei rutiere din raionul Dubăsari;
    1.7 se recomandă agenţilor economici ce prestează servicii de transportare a nisipului, a zăcămintelor naturale, să utilizeze unităţi de transport cu capacitatea mai mică de 20 tone, sau să utilizeze alte drumuri cu caracteristici corespunzătoare tonajului transportat şi unităţilor de transport gestionate;
Decizia a fost primită unanim.

Alexandra VATAV,
specialist principal în problemele administraţie publică

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

SECURITATEA TRAFICULUI RUTIER - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta