Harta site-ului
Ajutor
Securității și sănătății în muncă – ATENȚIE SPORITĂ!
Securității și sănătății în muncă – ATENȚIE SPORITĂ!

Au mai rămas zile numărate până la începutul lucrărilor de recoltare a spicoaselor. În scopul prevenirii unor eventuale evenimente de accidentare, Inspectoratul de Stat al Muncii recomandă, tuturor participanților antrenaţi la lucrările de recoltare, de a atrage o atenție sporită respectării cerințelor de securitate și sănătate în muncă la efectuarea acestora.
Angajatorii vor evalua riscurile la care pot fi supuşi lucrătorii în procesul de muncă.Toate deciziile vor fi luate astfel, încât să nu pună în pericol sănătatea și viaţa celor implicaţi în efectuarea lucrărilor. Lucrătorii vor fi asigurați cu echipament individual de protecție și de lucru în corespundere cu normele stabilite. Starea tehnică a tractoarelor, combinelor, mașinilor agricole va corespunde cerințelor de securitate și sănătate în muncă, fiind completate cu carcase de protecție la organele aflate în mișcare, cu sisteme de semnalizare, trusă de prim ajutor medical și cu inventar de protecție contra incendiilor.  Câmpurile pentru recoltare vor fi din timp pregătite, iar locurile periculoase (diferite obstacole, gropi, sectoare desfundate, hidrante e.c.t.) vor fi semnalizate. Lucrătorii vor fi transportați la locul de muncă și înapoi cu transport utilizat în acest scop.
Înainte de a eși în câmp, conducătorii de unități, conducătorii locurilor de muncă, în corespundere cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă, vor instrui în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă toate persoanele antrenate la lucrări, cu indicarea metodelor inofensive de lucru şi utilizarea echipamentelor de muncă, utilizarea inventarului de stingere a incendiilor, consemnând în mod obligatoriu rezultatul instruirii în fișele personale de instruire a lucrătorilor.
O atenție sporită se va atrage la efectuarea lucrărilor unde mai des se întâmplă accidente, cum ar fi:
- cuplarea agregatului de tractor și mașină (persoana ce efectuează această operație nu trebuie să se afle în calea mișcării tractorului, iar tractoristul va manevra la turație joasă a motorului, fără zmuncituri, urmărind acțiunile cuplatorului și fiind dirijat de el. Pentru prevenirea decuplării spontane a remorcilor și a mașinilor agricole de la tractor, cuiul de cuplare trebuie să corespundă sarcinii de tracțiune, iar după aplicare să fie șplintuit);
- curățarea organelor de lucru de rămășițele vegetale (se vor curăța cu oticuri speciale, fiind decuplate);
- înlăturarea defecțiunilor tehnice de către tractorist în poziție culcată sub combină se va efectua cu motorul oprit, fiind aplicate sub roțile combinei soboți de frânare pentru prevenirea pornirii de la sine a combinei (cotilirii sau alunecării);
- deservirea tehnică a mașinilor de curățat boabe și a altor mașini alimentate cu curent electric de la fățare (permutarea dintr-un loc în altul, reglarea, greșarea, înlăturarea defectelor apărute, curățarea rămășițelor de boabe, toate aceste lucrări se vor efectua numai după deconectarea mașinii de la rețeaua de curent electric).
Categoric va fi interzis:
    - transportul de personae în remorci de orice tip, deasemenea pe mașinile agricole suspendate sau remorcate;
    - urcarea sau coborîrea lucrătorilor pe mașinile agricole în timpul deplasării acestora;
    - aflarea în cabina tractorului, combinei a persoanelor ce nu au atribuție la procesul tehnologic în execuție;
  - deservirea tehnică a organelor mobile a mașinilor de recoltare, reglarea organelor de lucru precum și eliminarea produsului tehnologic depănat pe ele în timpul funcționării lor cu motorul pus în funcțiune;
  - aflarea lucrătorilor în caroseria autocamionului, în remorca tractorului în timpul umplării acestora cu produs tehnologic (semințe, masă verde, e.t.c.) precum și în timpul transportării lor;
  - lucrul pe mașinile și agregatele la care lipsesc carcasele de protecție la organelle în mișcare (transmisii cardanice, prin curea, prin lanț e.t.c.).

Securitatea muncii la efectuarea lucrărilor într-o mare măsură va fi asigurartă prin organizarea justă a lucrului agregatelor pentru recoltare, mijloacelor de transport, mașinilor și mecanizmelor de prelucrare și depozitare a produsului strâns.
 
                 Pavel DRIGA,
Inspector principal de muncă al ITM Chișinău

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Securității și sănătății în muncă – ATENȚIE SPORITĂ! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta