Harta site-ului
Ajutor
Secția situații excepționale Dubăsari avertizează!!!
Secția situații excepționale Dubăsari avertizează!!!

Iarna este foarte plăcut de a face promenade la aer curat, a patina sau a organiza jocuri mobile pe gheaţă, dar luînd în consideraţie clima moale şi instabilă din Republica Moldova, gheaţa de pe bazinele acvatice prezintă un pericol sporit pentru viaţa şi sănătatea celor care se află pe ea. Astfel, pe perioada sărbătorilor de iarnă, SSE Dubasari, recomandă sporirea vigilenţei din partea părinţilor asupra copiilor, pentru a-i feri de pericole.
Pentru evitarea accidentelor este necesar de-a cunoaşte:
-Cu apariţia primului înveliş de gheaţă pe rîuri şi lacuri nu se permite plimbarea şi patinarea, din cauza că prima gheaţă este fragilă şi subţire şi nu suportă greutatea omului;
-Pentru aflarea fără risc pe gheaţă este stabilit că grosimea ei trebuie să fie nu mai mică de 7 cm;
-Aflarea şi deplasarea în grup, formarea patinoarelor pe gheaţă este posibilă numai la stabilirea unui înveliş de gheaţă trainic cu grosimea nu mai mică de 15 cm. Gheaţa trainică se consideră cînd aceasta este transparentă şi are o nuanţă albăstrie sau verzuie, cu grosimea nu mai mică de 12 cm;
-În centrul lacurilor, rîurilor gheaţa este mai subţire decît lîngă mal, iar în locurile de confluienţă a pîrăurilor şi în locurile de scurgere a deşeurilor industriale, apa nu îngheaţă deloc, sau dacă îngheaţă, aceasta are o grosime neînsemnată;
-Sub zăpadă grosimea gheţii este mult mai mică;
-Un pericol sporit îl prezintă şi găurile mari în gheaţă lăsate de pescari după pescuit; 
Fiecăruia dintre noi i se poate întîmpla o nenorocire, dacă în timpul deplasării pe gheaţă nu a observat spărturile în gheaţă, ori dacă a nimerit pe gheaţă subţire.
Dacă s-a rupt gheaţa şi va-ţi prăbuşit în apă chemaţi imediat în ajutor, străduiţi-vă să vă păstraţi calmul, nu vă bălăciţi, încercaţi să urcaţi cu pieptul pe marginea gheţii, cu mîinile aruncate înainte, încercaţi să vă ridicaţi sinestătător pe gheaţă, urcînd pe gheaţă mişcaţi-vă tîrîş spre mal.
Cei care acordă ajutor accidentatului trebuie să fie foarte atenţi pentru a  cădea însuşi în primejdie.
Apropiaţi-vă de cel accidentat pe tîrîş, pe burtă, cu mîinile şi picioarele desfăcute. Se recomandă să vă apropiaţi de accidentat nu mai aproape de 2-3 metri, întinzîndu-i unul din obiectele de salvare care le aveţi la îndemînă, cum ar fi: o scîndură, creangă, funie, un fular, etc. Convingîndu-vă că accidentatul s-a apucat singur de obiectul întins scoateţi-l din apă tîrîndu-vă spre locul unde gheaţa este tare.
Dacă accidentatul este extras din apă la începutul înecului, primul ajutor este simplu. Accidentatul trebuie imediat deplasat în încăpere caldă, dezbrăcat, încălzit prin frecţiune şi învelit s-au îmbrăcat în haine uscate, după ce este necesar să servească un ceai s-au apă fierbinte. La necesitate să fie transportat la spital.
Dacă accidentatul este extras din apă fără cunoştinţă, cu respiraţia şi inima oprită cu semne de moarte clinică, este necesar de a acţiona în modul următor:
-eliberarea căilor respiratoare de corpuri străine (nămol, tină, mase vomitoare, etc.);
-efectuarea respiraţiei artificiale din gură în gură, s-au din gură în nas;
-aplicaţia masajului indirect al inimii pentru reînoirea activităţii inimii şi circulaţiei sangvine.
Readucerea la viaţă a persoanei înecate aflată în stare de moarte clinică este posibil în cazul, cînd din momentul scufundării definitive sub apă şi pînă la începutul acţiunilor de reanimare, au trecut nu mai mult de 6 minute.
Sunt cazuri, cînd înecatul a fost readus la viaţă şi după 10-15 minute de la înec. Ca regulă, rezultatul pozitiv poate fi obţinut cînd acţiunile de reanimare au fost începute în primele 2-3 minute.
SSE Dubăsari 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secția situații excepționale Dubăsari avertizează!!! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta