Harta site-ului
Ajutor
Secția prestații sociale - raport de activitate trimestrul I 2015
Secția prestații sociale - raport de activitate trimestrul I 2015

       Prestațiile sociale sunt o formă de sprijin financiar care răspunde unei game largi de nevoi sociale, totodată fiind și o formă de protecţie a persoanelor, familiilor defavorizate, care nu au posibilitatea  de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă.
Scopul Secției prestații sociale este de a reduce nivelul de sărăcie și vulnerabilitate a beneficiarilor de ajutor social, ajutor material și sprijin familial.
Pentru realizarea scopului formulat ne-am propus următoarele obiective
    Informarea și asigurarea accesului la prestații sociale, al familiilor defavorizate din raionul Dubăsari;
    Monitorizarea beneficiarilor de prestații sociale și stabilirea impactului asupra  acestor familii. 
    Identificarea familiilor cu copii în situații de risc și pregătirea dosarului pentru prestația de sprijin familial;
    Administrarea prestațiilor sociale la nivel teritorial, în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu; 
    Protecţia familiilor, care nu au posibilitate  de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă. 
Specialiștii din cadrul Secției prestații sociale au desfășurat de la începutul anului curent, un ansamblu de activități după cum urmează:

    Audiența cetățenilor – 71 cetățeni
    Examinarea petițiilor – 398 petiții
    Asigură transparența informației – 7 articole publicate
    Vizite de lucru în teritoriu  - 27 familii vizitate (s. Ustia, s. Doroțcaia);
    Administrarea ajutorului material (Zinaida Stasev- șef secție prestații sociale):
-     Examinarea setului de acte pentru acordarea ajutorului material;
-    Procesarea cererilor de ajutor material prin intermediul programului  automatizat asisoc;
-    Organizarea ședinței Consiliului de administrație al fondului local de susținere socială a populației (lunar);
-    Elaborarea deciziilor, procesului verbal, a listelor de plată;
-    Distribuirea ajutorului material beneficiarilor;
-    Întocmirea rapoartelor și prezentarea acestora la Fondul republican de susți
nere socială a populației. 

       În urma analizei efectuate, privind evoluția ajutorului material în trim 1. 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014, observăm o creștere semnificativă a resurselor alocate din Fondul local de susținere socială a populației Dubăsari. Totodată se observă o creștere și a numărului de beneficiari de ajutor material, care au solicitat pentru prima dată această prestație, ceea ce denotă un nivel mai ridicat de informare a familiilor defavorizate. Deci, s-a constatat atingerea obiectivului stabilit privind informarea și asigurarea accesului la prestații sociale, al familiilor defavorizate din raionul Dubăsari.
Ajutorul material este acordat pentru tratament, în cazul cînd beneficiarul prezintă pachetul de acte confirmative împreună cu certificatul medical în care este indicat necesitatea de a urma un tratament costisitor ( intervenție chirurgicală, cancer, tuberculoză) și pentru procurarea produselor alimentare și a bunurilor industriale.

Repartizarea ajutorului material după scop:


         Analizînd datele privind numărul de cereri de ajutor material repartizate pe localități, observăm faptul că comuna Cocieri deține cele mai multe solicitări, aceasta se datorează faptului că acolo sunt înregistrați cei mai mulți beneficiari – invalizi de la conflictul armat de pe Nistru cărora li s-au acordat cîte 1000 lei. Pe locul 2 este comuna Coșnița, după care urmează Molovata Nouă și Corjova.  

Repartizarea ajutorului material după localități:


    Administrarea ajutorului social (Tatiana Ivanov- specialist principal pentru administrarea ajutorului social):
-      Verificarea cererilor pentru acordarea ajutorului social;
-    Elaborarea deciziilor;
-    Informarea beneficiarilor despre decizia luată, privind acordarea sau refuzul ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului;
-    Întocmirea dosarelor beneficiarilor de ajutor social;
-    Elaborarea ordinelor de acordare și stopare a ajutorului social;
-    Generarea listelor de plată.
Ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului, în primul trimestru al anului curent înregistrează rezultate bune, ceea ce ne demonstrează că Sistemul de prestații sociale s-a extins și acoperă un număr mai mare de familii defavorizate. Aceste succese se datorează și faptului să au fost excluse din lista indicatorilor de măsurare a bunăstării unele caracteristici și bunuri ale familiei cum ar fi: televizor, frigider, mașina de spălat cu program manual.
În urma vizitelor efectuate la domiciliul beneficiarilor de ajutor social s-a constatat, că această prestație are un impact pozitiv asupra acestor familii. În multe cazuri ajutorul social este unica sursă de venit, care-i permit familiei să-și creeze condiții de viață adecvate, în același timp au și posibiliatea de a îngriji mai bine de copii și să le asigure o alimentație sănătoasă. Au fost depistate însă și familii care nu utilizează  ajutorul social pentru necesitățile prioritare ale familiei ce țin de alimentare, îmbrăcăminte, încălzire, sănătate, școlarizare și servicii comunale, dar le utilizează pentru procurarea băuturilor alcoolice și tutun. În acest scop este necesar de întreprins un set de măsuri de responsabilizare a beneficiarilor de ajutor social.

Repartizarea  ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului 

Anul 2015

Ianuarie

Februarie

Martie

Ajutor social

234 142 lei

270 005 lei

295 001 lei

Ajutor perioada rece

151 250 lei

170 500 lei

180 500 lei

       În urma monitorizării rezultatelor prestației de ajutor social și a comparației datelor din trim.1 a anului 2015 cu aceeași perioadă a anului 2014 constatăm faptul că avem o mică scădere a numărului de beneficiari de ajutor social însă, avem o creștere semnificativă a numărului de beneficiari pentru perioada rece a anului.

Distribuirea ajutorului social:Distribuirea ajutorului social

Localitățile în care sunt cei mai mulți beneficiari de ajutor social sunt: Molovata Nouă cu suma totală de 115 349 lei, Oxentea – 81570 lei, Ustia – 62 239 lei. Ajutorul pentru perioada rece a anului este distribuit în felul următor: Ustia – 83 500 lei, Oxentea -  47 000 lei, Molovata Nouă -  39 750 lei. Amintim că aceste date reprezintă trimestrul I a anului 2015.

Localitatea

Ajutor social (suma lei)

Ajutor perioada rece a anului (suma lei)

Cocieri

63286

22250

Corjova

3545

6250

Coşniţa

49651

24000

Pohrebea

2756

1250

Doroţcaia

39216

16250

Holercani

24061

31750

Marcăuţi

28623

20500

Molovata

28056

30000

Molovata Nouă

115349

39750

Oxentea

81570

47000

Pîrîta

22050

9000

Ustia

62239

83500

TOTAL

520402

331500

Dinamica ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului

    Evidența contabită (Tatiana Mamulat - contabil):
-    Planificarea resurselor financiare  (bugetul);
-    Transferuri bănești;
-    Rapoarte statistice;
    Securitatea informațională (Alexandru Stasev- inginer principal securitatea informațională):
-    Instalarea sistemului de operarea windows pentru 13 calculatoare;
-    Crearea rețelei locale;
-    Crearea unei baze de date internă a Direcției asistență socială și protecția familiei;
    În concluzie menționăm că prestațiile sociale, în raionul Dubăsari au un impact pozitiv asupra familiilor defavorizate. Suportul financiar acordat le oferă posibilitatea creării unui mod de viață decent. Însă este necesar de întreprins un set de măsuri la nivel de familie, APL și la nivel de Stat, care ar îmbunătăți calitatea prestațiilor sociale și acestea vor ajunge la destinația celor mai sărace familii.

Totodată, menționăm că pe parcursul lunilor aprilie și mai, colaboratorii DASPF au planificat vizite la domiciliul beneficiarilor, cu scopul de a evalua datele declarate în cererea pentru acordarea ajutorului social și cele constatate la domiciliu. Vă aducem la cunoștință că au fost depistate mai multe familii, beneficiari de această prestație, care  nu au declarat date complete și veridice în cererea pentru acordarea ajutorului social, privind bunurile și veniturile pe care le dețin, fapt care duce la încetarea plății acesteia.
    Deci, Secția prestații sociale și-a atins în mare parte obiectivele stabilite la începutul anului curent și totodată propune următoarele recomandări pentru îmbunătăţirea procedurii de selectare a beneficiarilor de prestații sociale:

La nivelul familiei:
    Membrii familiei să respecte obligaţiunile beneficiarilor de ajutor social;
    Beneficiarii trebuie să lupte să iasă din situaţia de dificultate;
    Persoanele apte de muncă să se anjajeze în cîmpul muncii;
    Societatea trebuie să fie conştientă de faptul că Statul nu poate interveni în susţinerea fiecărei familii, ci doar a celor aflate în dificultate;
La nivelul Administraţiei Publice Locale:
    identificarea familiilor aflate în dificultate;
    eliberarea certificatelor ce ar prezenta situaţia reală a familiei;
    încurajarea beneficiarilor să se angajeze în cîmpul muncii pentru a nu deveni dependenţi de prestaţia ajutorului social;
    verificarea veridicităţii informaţiilor declarate în cererea de solicitare a prestaţiei de ajutor social;
    organizarea unor campanii de informare a societăţii despre prevederile legii de acordare a ajutorului social şi conştientizarea riscurilor asumate în cazul declaraţiei datelor false;
    Existenţa unei posibile verificări depre modalităţile de utilizare a banilor.

La nivelul Statului:
    crearea de noi locuri de muncă bine remunerate şi promovarea ocupării forţei de muncă, aceasta va asigura minimul de trai pentru familie şi va stopa treptat dependeţa de prestaţia ajutorului social;
       elaborarea şi implementarea unor politici publice coerente prin care să fie identificate şi monitorizate familiile cu copii  aflaţi în situaţie de risc;
    Modificarea Legii cu privire la ajutorul Social astfel ca să se ofere numai pentru perioada rece a anului, astfel persoanele apte de muncă vor fi nevoite să se angajeze în cîmpul muncii. Considerăm că anume aşa se va diminua şi dependenţa de această prestaţie;

Zinaida STASEV - șef Secție prestații sociale

Direcția asistență socială și protecția familiei

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secția prestații sociale - raport de activitate trimestrul I 2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta