Harta site-ului
Ajutor
SE PREMIAZĂ CEL MAI ATRACTIV AMENAJAMEMENT FLORICOL
SE PREMIAZĂ CEL MAI ATRACTIV AMENAJAMEMENT FLORICOL

          Preşedintele raionului Dubăsari, a emis o dispoziţie prin care se organizează Acţiunea – concurs ”Cel mai atractiv amenajament floricol”  în perioada 22 mai – 7 septembrie 2012 în localităţile raionului Dubăsari, în scopul celebrării Zilei Internaţionale a Biodiversităţii - 22 mai şi a Zilei Mediului-5 iunie.
Acţiunea-concurs „Cel mai atractiv amenajament floricol” se organizează de către Ministerul Mediului în fiecare unitate administrativă şi se va desfăşura în perioada 22 mai - 7septembrie 2012.
La Acţiunea-concurs poate participa orice localitate sau instituţie.
Materialele vor fi prezentate sub formă de fotografii. Fotografiile trebuie să cuprindă următoarele cerinţe: cel puţin 5 fotografii ce prezintă imaginea amenajamentului din mai multe poziţii, fotografii digitale, colorate, format A-i cu indicaţia zilei, lunii şi anului.
Colectarea materialelor pentru participarea la Acţiunea-concurs este asigurată de către Inspectoratului Ecologic Dubăsari.
În dependenţă de caracterul amenajamentelor floristice, participanţii la Acţiunea-concurs sunt repartizaţi în următoarele trei grupuri:
Grupul I - amenajament floricol - în spaţiul localităţii;
Grupul II - amenajamente floricole -  parte componentă a arterelor de circulaţie;
Grupul III - amenajamente floricole - parte componentă a unui traseu turistic. 
Criteriile de evaluare. La efectuarea evaluării se va ţine cont de următorii indici:
  1. Originalitatea ideii, compoziţiei floricole (modul de grupare a plantelor, armonia culorilor, formelor)
  2. Aspectul compoziţiei floricole (aspect estetic, atracti-vitatea)
  3. Durabilitatea floristică (se va lua în consideraţie durata înfloririi din primăvară până toamna)
  4. Originalitatea amplasării în teritoriu (se vor lua în consideraţie amenajarea floricolă a vaselor agăţătoare, pergolelor, rabatelor. suporturilor amenajate cu flori, stâlpilor decorativi ş.a.m.d.)
Totalizarea rezultatelor Acţiunii-concurs se va efectua în două etape.
La etapa întîi totalurile sunt efectuate de comisia raională, formată prin decizia Consiliului raional. După examinarea şi aprobarea totalurilor, materialele respective (procesul-verbal al comisiei şi 3 învingători de la flecare raion) vor fi prezentate de către Comisia raională Ministerului Mediului până la data de 19 septembrie 2012.
Materialele prezentate la etapa a doua (procesul verbul al comisiei şi câte 5 învingători de la fiecare raion) vor fi supuse unei examinări de către grupul de lucru, desemnat prin ordinul ministrului mediului. In baza rezultatelor evaluării, grupul de lucru va adopta decizia finală privind învingătorii în Acţiunea - concurs până la data de 12 octombrie 2012. Premiile vor fi acordate din sursele Fondului Ecologic Naţional. în baza deciziei Consiliului de Administrare al FEN.
Mărimea premiilor băneşti pentru învingătorii în Acţiunea-concurs (la nivel republican) este stabilită după cum urmează:

Locuri atribuite                                        Grupul I   Grupul II  Grupul III 
Locul I - cîte I premiant din fiecare grup   20000 lei 1 7000 lei 15000 lei
Locul II - cîte 2 premianţi din fiecare grup15000 lei 12000 lei  10000 lei:
Locul III - cîte 3 premianţi din fiecare grup10000 lei 7000 lei    5000 lei

Premiile băneşti acordate, vor li folosite de către învingători pentru proiecte şi activităţi de mediu.
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea Acţiunii - concurs vor fi suportate din contul Fondului Ecologic Naţional.

Notă:Pentru vizualizarea dispoziţiei în întregime puteţi accesa rubrica Decizii şi Dispoziţii de pe pagina www.dubasari.md
 
Specialist principal SASP,
Alexandra VATAV

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

SE PREMIAZĂ CEL MAI ATRACTIV AMENAJAMEMENT FLORICOL - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta