Harta site-ului
Ajutor
Se aşteaptă propuneri pentru unele modificări a modului de subvenţionare a sectorului agrar în anul 2014
Se aşteaptă propuneri pentru unele modificări a modului de subvenţionare a sectorului agrar în anul 2014

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) al Legii bugetului de stat pe anui 2014, adoptata in şedinţa Parlamentului din 26.12.2013, marimea Fondului de subvenţionare a producatorilor agricoli este de 500 mln. lei, sumă care urmeaza a fi utilizată pentru susţinerea sectorului agricol al ţării, iar modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvencionare a producatorilor agricoli se stabileste printr-un regulament aprobat de Guvern. Avînd in vedere existenţa Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producatorilor agricoli, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 152 din 26.02.2013 si buna experienta a aplicării prevederilor acestuia pe parcursul anului 2013, se propune efectuarea unor modificări şi completări la Regulamentul respectiv. 

   In acest context, se propun unele ajustări, reiesind din direcţiile prioritare ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, de revitalizare, dezvoltare si modernizare a sectorului agroindustrial, în scopul adaptării acestuia la condiţiile si mecanismele economiei de piaţă.

    În scopul asigurării transparenţei în cadrul procesului decizional, Ministerul Agriculturii şi            Industriei Alimentare în parteneriat cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, informează cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate despre inițierea consultărilor publice pe marginea modificărilor ce urmează a fi operate la Hotărîrea Guvernului nr.152 din 26.02.2013.

    Pe data de 10 ianuarie 2014, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) a plasat pe site-ul  aipa.md  proiectul modificării Hotarîrii Guvernului  RM nr. 152 din 26.02.2013 prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producatorilor agricoli pentru anul 2013, acesta fiind propus de ajustat la condiţiile anului 2014.

  În acest context, toți factorii interesați, producători agricoli, Administraţia publică locală, Asociaţiile de economii şi împrumut, sînt invitați să propună și să prezinte, în termen de 10 zile, autorităților publice abilitate recomandări referitoare la proiectul supus discuției.


                                                          Valeriu Popuşoi, 

Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Se aşteaptă propuneri pentru unele modificări a modului de subvenţionare a sectorului agrar în anul 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta