Harta site-ului
Ajutor
Se apropie campania de recoltare a spicoaselor
Se apropie campania de recoltare a spicoaselor

La data de 30 iunie 2017, în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc prima şedinţă a Stafului raional pentru desfăşurarea şi monitorizarea procesului de recoltare a spicoaselor, roada 2017, instituit prin Dispoziţia Preşedintelui raionului Dubăsari, dl Gr. Policinschi, nr 81-n din 27.06.2017. Din Staf fac parte conducători ai mai multor servicii raionale și desconcentrate din teritoriu. La şedinţă au fost aduse la cunoştinţă măsurile preconizate în Planul de acţiuni, au fost înaintate propuneri privind eficientizarea măsurilor de prevenire a traumatismelor, a incendiilor şi altor situaţii excepţionale în perioada campaniei de recoltare a spicoaselor.
Aducem la cunoştinţă tuturor că anul curent în raion se preconizează a petrece recoltarea pe o suprafaţă de 2079 ha de culturi spicoase de I grupă, inclusiv pe culturi: 1939 ha – grâu de toamnă; 85 ha – orz de toamnă; 23 ha – orz de primăvară şi 32 ha – secară. Totodată se va petrece şi recoltarea a 60 ha de mazăre pentru boabe.
Mai jos se poate de făcut cunoştinţă cu Planul de acţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei de recoltare a spicoaselor de I grupă, roada anului 2017.

                                                                                                              Anexă
                                                                                           la Dispoziţia Preşedintelui raionului
                                                                                            nr 81-n din 27.06. 2017
 
                                                   PLANUL DE ACŢIUNI
       pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei de recoltare a spicoaselor de I grupă,
                                                    roada anului 2017
 

N d/oMăsurile preconizateTermeniiPersoane responsabileNotă 
12345 
  1.  
Petrecerea instrucţiunilor necesare cu participanţii la seceriş, în vederea respectării măsurilor de protecţie a muncii, protecţiei civile, antiincendiare şi epidemiologice. 
Până la începerea campaniei de recoltare
P. Driga,
 V. Zaharia,
Reprezentant Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor,
Conducătorii gospodăriilor agricole
Conform Dispoziţiei guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
 
        2
 
Familiarizarea prin intermediul mass-media a cetăţenilor cu privire la regulile de securitate contra incendiilor în perioada de recoltare.Până la începerea campaniei de recoltare şi pe toată perioada recoltării 
Secţia situaţii excepţionale, Inspectoratul de poliţie
 
Dispoziţia preşedintelui raionului nr.81-n din 27.06.2017 
      3Supunerea unui control riguros a tuturor lanurilor, terenurilor şi depozitelor destinate depozitării şi păstrării grânelor şi furajelor precum şi tehnicii agricole antrenate în campania de recoltare şi evaluare a riscului petrecerii incendiilor. 
Până la începerea campaniei de recoltare
 
Administraţia publică locală de I nivel,
Inspectoratul de poliţie,
Conducătorii gospodăriilor agricole
 
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
 
         4Instituirea echipelor de voluntari din rândul cetăţenilor pentru organizarea pazei lanurilor cu grâne pe timp de noapte, mobilizarea cetăţenilor şi tuturor resursele posibile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. 
 
 
Permanent
Inspectoratul de poliţie,
Administraţia publică locală de I nivel,
Conducătorii gospodăriilor agricole
 
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
 
         5Dotarea echipajelor de recoltare cu posturi antiincendiare mobile pentru asigurarea intervenţiei rapide la stingerea eventualelor incendii. 
Permanent
 
Conducătorii gospodăriilor agricole,
V. Zaharia
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
 
        6   Dotarea combinelor, tractoarelor şi camioanelor antrenate în campania de recoltare cu instalaţii de parascântei, mijloace de primă intervenţie a incendiului şi truse medicale. Până la începerea campaniei de recoltare şi pe toată perioada 
Conducătorii şi specialiştii din gospodăriile agricole,
V. Zaharia
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
 
        7Organizarea, timp de 24 ore a serviciului de gardă, a tehnicii de intervenţie existente în gospodării şi la obiective, precum şi a tehnicii agricole speciale în scopul stingerii eventualelor incendii, fiind dotată cu carburanţi şi lubrifianţi. 
 
Permanent
 
V. Zaharia,
P. Porubin,
Conducătorii şi speciaiştii responsabili din gospodăriile agricole
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
 
         8Începerea secerişului cu izolarea lanurilor vis-a-vis de drumuri şi fâşii forestiere prin fâşii de protecţie, secerate eliberate de paie şi arate, cu lăţimea de minim 4 metri. Organizarea recoltării cerealelor cu împărţirea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha şi izolarea acestora prin fâşii cosite şi eliberate de paie, cu lăţimea de minim 6 metri şi fâşii arate cu lăţimea de minim 4 metri, eliberate de paie şi resturi vegetale. 
 
 
 
 
Permanent
 
 
 
 
P. Porubin,
Conducătorii gospodăriilor agricole
 
 
 
 
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
 
          9
 
Organizarea controlului în vederea neadmiterii arderii paielor, altor resturi vegetale sau utilizării focului deschis pentru nimicirea prin ardere a dăunătorilor de mirişti pe parcursul perioadei de recoltare şi după. 
Pe perioada recoltării şi postrecoltare
 
V. Chirilov,
Inspectoratul de poliţie,
Administraţia publică locală de I nivel,
Conducătorii gospodăriilor agricole
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
         10Organizarea alimentării tehnicii cu carburanţi şi lubrifianţi numai în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzisă transportarea şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum şi alimentarea în lanuri sau la distanţe mai mici de 100 metri de la acestea. 
 
Permanent
 
 
Conducătorii gospodăriilor agricole
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
          11Interzicerea lucrărilor de revizie şi reparaţie a tehnicii în câmp, arii sau depozite sau la distanţe mai mici de 100 metri de la acestea. 
Permanent
 
Conducătorii gospodăriilor agricole
 
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
         12Interzicerea fumatului şi focului deschis în câmp, arii, depozite sau la distanţe mai mici de 100 metri de la acestea, precum şi pe combine şi utilaje care transportă cereale şi paie. 
Permanent
Conducătorii gospodăriilor agricole
 
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
           13Organizarea evacuării paielor în cel mult 2 zile de la finisarea recoltării şi discuitul sau aratul miriştii. 
Permanent
 
Conducătorii gospodăriilor agricole
 
Dispoziţia guvernului
 nr.21-06-4519 din 12.06.2017
            14Prezentarea informaţiei către Direcţia agricultură şi cadastru şi Serviciul pentru statistică, privind mersul recoltării. 
Săptămânal
 
Conducătorii gospodăriilor agricole
 
Dispoziţia preşedintelui raionului nr.81-n din 27.06.2017
           15Totalizarea săptămânală a desfăşurării lucrărilor de recoltare.
Informarea prin intermediul mass-media locală scrisă şi electronică.
 
 
Săptămânal
Colectivul DAC, Serviciile desconcentrate implicate,
Buletinul informativ
Dispoziţia preşedintelui raionului nr.81-n din 27.06.2017
           16Achitarea , conform condiţiilor contractuale de arendă cu proprietarii de terenuri. 
August - septembrie
 
Conducătorii gospodăriilor agricole
Conform Legii nr.198 din 15.05.2003
          
 
                       
Valeriu POPUȘOI,
Direcția agricultură și cadastru

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Se apropie campania de recoltare a spicoaselor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta