Harta site-ului
Ajutor
Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie
Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie

În perioada 27-28 iunie 2013 s-a desfăşurat Ediţia a II-a a Seminarului Metodologic cu genericul: „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”, cu tema: ”1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Milan – model de toleranţă şi de conlucrare între Stat şi Biserică”.

Seminarul a fost organizat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, Asociaţia pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă.

La seminar au participat preoţii din diferite raioane ale Moldovei, ce predau religia în instituţiile de învăţămînt, specialişti responsabili de predarea religiei DRETS, inspectori şcolari din episcopii, metodişti pentru predarea Religiei din protopiate, formatori naţionali în domeniu.

Obiectivul acestui seminar a fost continuarea dialogului dintre reprezentanţii administraţiei publice din domeniul educaţiei, şcolii, bisericii, comunităţii pentru identificarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de predarea disciplinei „Religie” în şcolile din republică; conştientizarea specificului şi a rolului Religiei în formarea spirituală a personalităţii copilului, cu rezonanţe în plan intelectual, afectiv şi comportamental, ca ansamblu de acţiuni orientate nemijlocit spre formarea conştiinţei şi conduitei morale.

Seminarul a propus beneficiarilor informarea şi realizarea unui schimb de experienţă în scopul dezvoltării relaţiilor de colaborare la nivel de instituţii (Biserică, şcoală, comunitate de părinţi, autoritate publică), al promovării unor bune practici naţionale şi internaţionale cu privire la soluţionarea problemelor ce ţin de formarea spirituală a elevilor.

În adresarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove către participanţii seminarului s-a menţionat, că activitatea educativă a Bisericii a fost rînduită de Însuşi Mântuitorul Hristos, pentru ca oamenii să cunoască voia Lui şi s-o împlinească. Prin demersul educaţional din cadrul orelor de religie, Biserica vine în ajutorul societăţii în ansamblul ei, promovînd dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea, într-ajutorarea şi cooperarea de bază ale credinţei creştine.

Educaţia religioasă este una dintre problemele de substanţă ale societăţii în ansamblul ei şi, totodată, ale politicii educaţionale. Astăzi religia şi-a câştigat un loc în cadrul sistemului de învăţămînt. În cadrul ariei curriculare „Om şi societate”, religia ierarhizează şi structurează conţinuturile educaţionale din perspectiva valorilor şi moralei creştine. Educaţia religioasă este calea spre formarea unor reprezentări corecte şi temeinice privind cultura raţională şi universală, stimularea dialogului intercultural din perspectiva libertăţii şi egalităţii între semeni, demersuri pe care le propune la modul cel mai înalt religia creştină, educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii, al toleranţei, al cultivării sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral – civice, faţă de arte, al respectului faţă de natură şi de mediul înconjurător, care sunt de fapt finalităţi ale Legii Învăţămîntului şi se regăsesc sub diferite formulări în proiectele privind legea educaţiei, dezbătute în ultimii ani.

În cadrul şedinţei plenare au luat cuvînt doctor în istorie, conf. Univ. I. Gumenâi: „Sf. Constantin cel Mare şi Biserica creştină”; preotul, dr. în teologie, şeful Direcţiei metodice a Departamentului mitropolitan Studii A. Boenciuc a relatat despre educaţia religioasă în învăţămîntul din Republica Moldova, aşteptările familiei, şcolii şi societăţii. Cu realizări şi propuneri, schimb de experienţă în predarea raligiei în şcoală au venit Pr. L. Serdeşniuc, Eparhia de Edineţ şi Briceni; Pr. O. Pelin, Eparhia de Bălţi şi Făleşti; Pr. A. Ursai, Eparhia de Ungheni şi Nisporeni; Pr. N. Goreanu, Eparhia de Cahul şi Comrat ş.a.

A participat la acest seminar parohul bisericii „Sfîntul Mare Mucenic Dumitru” din satul Coşniţa, doctor în istorie Veaceslav Ciorbă, care a ţinut un discurs „Edicatul de la Milan – model de toleranţă şi de conlucrare între Stat şi Biserică”, unde s-a menţionat importanţa (valoarea) acestui document, ce a pus capăt politicii anticreştine promovate de Imperiul Roman timp de două secole şi jumătate.

În partea a doua a desfăşurării seminarului au fost organizate activităţi didactice: discuţii pe tema: „Valorile materiale şi spirituale în epoca contemporană”, dezbateri ale problemelor, masă rotundă „Portretul copilului modern”, prezentare de carte duhovnicească.

Seminarul va contribui la sensibilitatea opiniei publice asupra necesităţii formării spirituale atît a elevilor cît şi a adulţilor, va atrage noi parteneri în soluţionarea problemelor societăţii şi va facilita predarea disciplinei „Religia” în instituţiile de învăţămînt preuniversitar în raionul Dubăsari. De asemenea în perioada anului de studii 2013-2014 vor fi organizate seminare raionale pentru profesorii de religie, cursuri de formare continuă a cadrelor didactice, activităţi extracurriculare, lecţii publice, simpozioane ş.a.

Aşa să ne ajute Dumnezeu !

 

Potorocă Irina – pedagog al învăţămîntului primar

şi secundar general, specialist SAP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta